Niedzielne popołudnie w Książnicy Cieszyńskiej należało do gwary. Po raz czwarty już w ramach Skarbów z Cieszyńskiej Trówły zorganizowano Maraton Czytania Tekstów Gwarowych Czytómy po Naszymu. 

  Hasłem tegorocznego maratonu było „Cieszyński wiesieli. O żyniaczce, snymbach i galaniyniu spóminki”. – Jako że w całej Polsce czytało się „Wiesieli” Stanisława Wyspiańskiego, tak my se pomyśleli, że my też w Książnicy poczytamy se o wiesielu, ale o takim cieszyńskim wiesielu, jak kiejsi wyglądało – mówiła we wstępie ubrana w strój Małgorzata Szelong.

  W ramach inauguracji maratonu motywy weselne w cieszyńskiej literaturze ludowej pisanej gwarą prezentowała Halina Morawiec z Książnicy Cieszyńskiej. Pierwszym, który czytał, był honorowy gość maratonu – Burmistrz Cieszyna Ryszard Macura.

  O dawnym zwyczaju kojarzenia małżeństw opowiedziała dr Agnieszka Pieńczak z Uniwersytetu Śląskiego, członek Sekcji Ludoznawczej ZG PZKO.

  Nie zabrakło występów laureatów XIII Konkursu Gwar „Po cieszyńsku po obu stronach Olzy”. Zaprezentowano też prace nagrodzone w Konkursie literackim „Jako sie matka z tacikym wydowali”, organizowanym przez Muzeum Na grapie w Jaworzynce.

  Na koniec obejrzeć można było fragmenty filmu „Ochabskie Wesele” wydanego przez Urząd Miasta Skoczowa. A całą imprezę poprowadzili Magdalena Ćmiel z Sekcji Ludoznawczej PZKO i Wojciech Grajewski z Książnicy Cieszyńskiej.

  Współorganizatorami maratonu jest PZKO i jego Sekcja Ludoznawcza, a także Kongres Polaków w RC, Urząd Miasta Cieszyna, Starostwo Powiatowe w Cieszynie, Macierz Ziemi Cieszyńskiej, Zamek Cieszyn, G,mina Skoczów, Muzeum Na Grapie w Jaworzynce. Patronatem medialnym imprezę objęła m.in. nasza redakcja.

  (indi)

  Tagi: , , ,

   Komentarze

   Czytaj również


   #KTOTYJESTEŚ

   REKLAMA Kapela Lipka
   REKLAMA Uroczysta akademie

   ZWROT TV

   Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

   Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

   Website Security Test