Polskie szkoły na Zaolziu będą mogły skorzystać z dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej RP i dzięki wsparciu znad Wisły zrealizować ciekawe projekty.

  Ministerstwo ogłosiło konkurs ofert na realizację zadania publicznego pt. „Rodzina polonijna”. W konkursie wyłonione zostaną najlepsze projekty. Ich celem ma być wspieranie współpracy szkół polskich za granicą ze szkołami w Polsce. Termin składania ofert upływa 16 sierpnia.

  Wiadomość przekazał na Zaolzie Konsulat Generalny RP w Ostrawie, który chce rozpropagować informacje o programie w miejscowym środowisku polskim i zachęcić polskie placówki szkolne do zgłaszania swoich propozycji.

  – Projekt „Rodzina polonijna” to program rozwoju współpracy w zakresie wspólnych przedsięwzięć edukacyjnych związanych z upamiętnieniem wydarzeń oraz osób związanych z odzyskaniem i utrwaleniem niepodległości przez Rzeczpospolitą Polską (w związku z obchodami setnej rocznicy odzyskania niepodległości) oraz upowszechnianiem polskiego dziedzictwa narodowego – czytamy w przekazanej z Polski informacji.

  Ważnym celem inicjatywy jest nawiązanie oraz wzmocnienie relacji między uczniami i nauczycielami polskich szkół i organizacji za granicą ze szkołami w Polsce.

  Program będzie realizowany w latach 2017-2018 w formie otwartego konkursu MEN. Budżet wynosi 1,5 mln w każdym roku. Minimalna kwota dofinansowania wynosi 10 tys. zł.

  Szczegółową informację oraz dokumenty (m.in. regulamin konkursu i formularz składania ofert) wnioskodawcy mogą znaleźć na stronie Biuletynu Informacji Publicznej MEN

  (pe)

  Tagi: , ,

   Komentarze

   Czytaj również


   #KTOTYJESTEŚ

   ZWROT TV

   Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

   Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

   Website Security Test