III Zjazd Karpacki, który odbył się w dniach od 23 do 27 sierpnia w Istebnej, był wspaniałą okazją do promocji i rozmów nt. produktów i marek regionalnych.

W Zjeździe uczestniczyło wielu producentów żywności i rzemieślników z różnych kątów Karpat, obecni byli również liczni członkowie Mikroregionu Górolsko Swoboda, którego koordynatorem jest MK PZKO Jabłonków.

O tym, jak marka działa i na jakich zasadach jest przyznawana, można było się dowiedzieć podczas niedzielnej konferencji pt. Konferencja regionów – Historia Karpat.

Leszek Richter, koordynator lokalny marki Górolsko Swoboda produkt regionalny® omówił genezę marki. Wymieniając poszczególne etapy jej powstawania wspomniał o Izbie Regionalnej im. Adama Sikory MK PZKO Jabłonków, Szikownych Gorolskich Rynkach (imprezie towarzyszącej Międzynarodowym Spotkaniom Folklorystycznym „Gorolski Święto”) oraz o Szlaku Tradycji (projekcie unijnym realizowanym wspólnie z Zamkiem Cieszyn).

Leszek Richter zaproponował zebranym stworzenie stowarzyszenia bądź federacji marek karpackich, które mogą działać na podobnych zasadach jak Stowarzyszenie Marek Regionalnych w RC.

– Mam sceptyczne podejście do powoływania jednej wspólnej marki karpackiej bądź produktu górskiego. Karpaty są bardzo rozległe i poszczególne regiony powinny mieć własną markę np. Spisz produkt regionalny. Każda z tych marek powinna być samorządna, mieć własną komisję przyznającą markę oraz powinna być wprowadzana oddolnie przy udziale producentów – powiedział podczas konferencji Richter, który wraz z prezesem Zarządu Głównego PZKO, Janem Ryłką zaproponowali udostępnić know-how marki.

Pomysł spotkał się z pozytywnym odgłosem wiceprezesa Prezydium Zarządu Głównego Związku Podhalan, Piotra Gąsienicy. Stowarzyszenie Marek Regionalnych w RC, którego członkiem jest marka Górolsko Swoboda produkt regionalny, określił on mianem produktu wzorcowego i wyraził chęć współpracy.

Podczas konferencji wystąpił również Jan Ryłko, prezes ZG PZKO, który omówił działalność PZKO, organizacji będącej współorganizatorem III Zjazdu Karpackiego. 

Magdalena Ćmiel

Tagi: , , , ,

Komentarze

Czytaj również

REKLAMA Cafe Muzeum
REKLAMA Slam poetry CZ-PL show
Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

Website Security Test