W przyszłym roku szkolnym 1954/1955 organizacja szkół w powiecie karwińskim i czeskocieszyńskim nie ulegnie większej zmianie. Przewiduje się utrzymanie wszystkich szkół, nawet takich, które mają poniżej dwudziestu uczniów.

Trzeba się jednakże liczyć z tym, że gdyby się ilość uczniów w niektórych małych szkołach jeszcze bardziej obniżyła, ulegną one w przyszłości likwidacji.

W powiecie karwińskim przewiduje się założenie nowej ośmioletniej szkoły średniej w Karwinie-Stalingradzie oraz usamodzielnienie szkoły ludowej w Karwinie-Granicach, która w roku 1953/1954 była połączona ze szkołą ludową w Dąbrowie pod wspólnym kierownictwem.

W powiecie czeskocieszyńskim przewiduje się otwarcie ekspozytury szkoły ludowej w Łomnej Dolnej na Kamienitym, skąd dzieci dotychczas mogły chodzić do szkoły jedynie w lecie.

(Zmiany w organizacji szkół naszych powiatów. „GłosLudu” nr 68, 8 czerwca 1954)

Tagi: , ,

Komentarze

Czytaj również

Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

Website Security Test