WĘDRYNIA / Karolina Konstankiewicz, dziś już absolwentka PSP im. Wisławy Szymborskiej w Wędryni wzięła udział w konkursie historycznym organizowym przez Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach. W tym roku odbyła się druga edycja tego konkursu.

 – Zgłosiło się dziesięcioro uczniów, przeprowadziliśmy eliminacje szkolne, w których najlepsza była Karolina. Chodziło o zadania testowe, które pobraliśmy ze stron internetowych Muzeum – mówił Marian Nieboras, nauczyciel historii w PSP im. Wisławy Szymborskiej w Wędryni. Karolina zdobyła najwięcej punktów w eliminacjach szkolnych i zakwalifikowała się do eliminacji ogólnopolskich w Krakowie.

– Korzystałam z materiałów, które zostały umieszczone na stronach internetowych Muzeum oraz z innych materiałów, np. z Wikipedii. Przygotowywałam się przez dwa tygodnie – mówiła Karolina, którą bardziej fascynuje kultura starożytna, pomimo tego zdecydowała się wziąć udział w konkursie powstańczym. 

– W tych materiałach, które otrzymaliśmy, wyglądało na to, że tematem klasówki będzie tylko trzecie powstanie, ale jak się okazało, były pytania dotyczące wszystkich trzech powstań. Na lekcjach historii w dziewiątej klasie wspominam o powstaniach na Górnym Śląsku, omawiamy odnowienie niepodległej Polski po I wojnie światowej, omawiamy walkę o granice Polski, wspominam o trzech Powstaniach Śląskich, ale nie omawiamy ich dokładnie – wyjaśniał Marian Nieboras. 

***

„Klasówka powstańcza” to konkurs wiedzy historycznej, stanowiący cykliczne przedsięwzięcie, wpisujące się w obchody kolejnych rocznic Powstań Śląskich. Każda edycja posiada swój wiodący motyw. Pierwsza edycja w 2016 roku dedykowana była upamiętnieniu 95. rocznicy wybuchu III Powstania Śląskiego.
Organizatorami konkursu są: Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach; Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach. 


Druga edycja klasówki w 2017 adresowana była do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych województwa łódzkiego, małopolskiego, opolskiego, śląskiego, świętokrzyskiego oraz Zaolzia, a także wszystkich zainteresowanych historią. Motywem tej edycji było podkreślenie i ukazanie udziału oraz zaangażowania Polaków spoza Górnego Śląska na rzecz Powstań Śląskich. 
II edycji cyklicznego przedsięwzięcia wpisuje się w obchody kolejnych rocznic Powstań Śląskich oraz upowszechnia wiedzę o Powstaniach Śląskich i plebiscycie.

Tagi: , , ,

Komentarze

Czytaj również

Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

Website Security Test