W „Zwrocie” była pierwszym redaktorem w spódnicy. Dziś obchodziłaby siedemdziesiąte pierwsze urodziny, a w styczniu minęło piętnaście lat od jej śmierci. Choć nie ma jej wśród nas, to pamięć o niej ciągle jest żywa. Pamiętają ją jej uczniowie, pamiętają czytelnicy „Zwrotu”.

Halina Kowalczyk (25.5.1946-9.1.2002) pochodziła z Orłowej, była absolwentką orłowskiego Polskiego Gimnazjum. Studiowała na Wydziale Pedagogicznym w Ostrawie język polski i czeski. Pracę pedagoga rozpoczęła w szkole w Stonawie.

Była również dziennikarką, w latach 1972-1981 pracowała jako redaktor miesięcznika „Zwrot”, następne dziesięciolecie spędziła w redakcji młodzieżowej „Gazetki Pioniera”.

Do działalności w szkolnictwie powróciła w 1990 roku, do końca życia była nauczycielką w Polskiej Szkole Podstawowej w Trzyńcu-Tarasie. Praca pedagoga była jej prawdziwą pasją. Kochała swoich uczniów. – Dzieciska moje – zwracała się do nich czule. I na odwrót, wśród uczniów cieszyła się wielkim autorytetem.

Swoją energią i optymizmem zarażała ludzi wokół siebie. W szkole przygotowywała przedstawienia i rewie, pisała scenariusze, reżyserowała, prowadziła teatrzyk szkolny. Była również konferansjerką na różnych imprezach zaolziańskich.

Jej pamięci poświęcony jest przebiegający co dwa lata konkurs dla uczniów szkół zaolziańskich, którego finał ma miejsce w Polskiej Szkole Podstawowej w Lutyni Dolnej. W przyszłym roku odbędzie się już dziesiąta edycja Konkursu Literackiego im. Haliny Kowalczyk.

CR

Tagi: , , , ,

Komentarze

Czytaj również

REKLAMA Cafe Muzeum
REKLAMA Hadyna-zaproszenie

ZWROT TV

Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

Website Security Test