CIESZYN / Mowa i zaburzenia przetwarzania senzorycznego były tematem III Ogólnopolskiej Konferencji Logopedycznej w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej w wydziale zamiejscowym w Cieszynie. 

W ramach III Ogólnopolskiej Konferencji Logopedycznej wystąpiła m.in. Aleksandra Karlik, która mówiła o zaburzeniach komunikacji u dziecka ze sprzężonymi zaburzeniami neurorozwojowymi.

Aleksandra Karlik jest matką dziecka ze specyficznymi zaburzeniami komunikacyjnymi. Podczas swojego wykładu mówiła o przetrwaniu tzw. odruchów pierwotnych u dzieci.

– Z przetrwałymi odruchami pierwotnymi bardzo często spotykamy się już na samym początku ale nie do końca zwracamy na nie uwagę, chociaż mają ogromny wpływ na późniejsze funkcjonowanie dziecka w życiu zarówno społecznym poprzez komunikację, w życiu szkolnym poprzez trudności w czytaniu, pisaniu, uczeniu się, braku koncentracji czy braku motywacji podczas zajęć fizycznych – wymieniła tylko niektóre z problemów, z którymi dziecko się boryka.

Aleksandra Karlik opisała wszystkie odruchy, które pojawiają się już podczas życia płodowego, a zanikają jakiś czas po urodzeniu.

– Podejdźmy do tych dzieci holistycznie i nie starajmy się narzucić, że dyscyplina jest najważniejsza. Jeżeli dziecko nie będzie dobrze prowadzone fizjoterapeutycznie, nie będzie dobrze mówiło. Nawet jeżeli głoski wywołamy mechanicznie, to dziecko będzie miało np. problemy oddechowe, nie będzie miało skoordynowanej równowagi, będą problemy praktycznie na każdym przedmiocie. To są dzieci, które często błędnie przez niektórych są diagnozowane jako dzieci autystyczne. Po odpowiedniej rehabilitacji ruchowej, muzykoterapeutycznej, czyli przy takim holistycznym podejściu, mają szansę na to, żeby być pełnoprawnymi obywatelami – mówiła Aleksandra Karlik.

– Nie odradzajmy też rodzicom przejścia do szkoły specjalnej. Mądry rodzic doskonale wie, do jakiej placówki dziecko posłać – mówiła wykładowczyni.

Celem konferencji, która odbyła się 25 kwietnia była prezentacja dorobku naukowego, integracja środowiska naukowego z praktykami oraz wymiana doświadczeń dotyczących nowoczesnych metod pracy z dzieckiem  z wadą wymowy oraz zaburzeniami przetwarzania sensorycznego. Zorganizowane podczas konferencji warsztaty były dla uczestników okazją do wymiany aktualnej i praktycznej wiedzy.

AS

Tagi: , , ,

Komentarze

Czytaj również

Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

Website Security Test