REGION / Zbliżają się wakacje. Wiele rodzin wybiera się na urlop do Polski. W tym roku po raz pierwszy dzieci, które uczą się w polskich szkołach, będą mogłby skorzystać z ulgowych przejazdów pociągiem, czy też z tańszych biletów wstępu do muzeów i parków narodowych. Wszystko za sprawą legitymacji szkolnej. Radzimy, jak można ją załatwić.

  Przepisy o legitymacjach uprawniających do zniżek weszły w życie 21 kwietnia. Legitymacje wydaje najbliższa placówka konsularna. Nabór wniosków w Konsulacie Generalnym RP w Ostrawie właśnie trwa.

  – Żeby wydać taką legitymację, musimy mieć potwierdzenie z placówki oświatowej, szkoły podstawowej z polskim językiem nauczania, że dana osoba do niej uczęszcza – wyjaśnia konsul generalny Janusz Bilski.

  Konsulat przyjmuje wnioski przesyłane przez poszczególne szkoły. – Musimy dostać potwierdzenie ze szkoły, że dana osoba jest uczniem, ponieważ nie mamy własnej bazy danych wszystkich polskich uczniów ze szkół z polskim językiem nauczania – mówi konsul i dodaje, że pierwsze wnioski już napłynęły do konsulatu.

  Jeśli rodzice i nauczyciele chcą, by dzieci mogły skorzystać ze zniżek już w wakacje, powinni się pospieszyć. Legitymacje zostaną wydane do 30 dni od złożenia kompletnego wniosku przez szkołę.

  Wniosek można także złożyć indywidualnie w konsulacie. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające pobieranie nauki języka polskiego lub innych przedmiotów w języku polskim.

  Jeśli wniosek składany jest za pośrednictwem szkoły nie trzeba składać dodatkowych dokumentów ponieważ szkoła potwierdzi konsulowi dane swoich uczniów.

  Szkoła, która nie pośredniczy w przekazywaniu wniosków, także może potwierdzić fakt nauki danego ucznia na wniosku składanym przez rodziców.

  Legitymacja ucznia uprawnia do zakupu biletu ulgowego:  

  • 37%  – przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych, na podstawie biletów jednorazowych, 
  • 49% – przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych i pospiesznych oraz środkami publicznego transportu autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej, na podstawie imiennych biletów miesięcznych, 
  • do muzeów, 
  • do parków narodowych.

  Legitymację może otrzymać każdy uczeń polskiej szkoły do ukończenia 18. roku życia. Należy pamiętać, że legitymacja jest ważna tylko  z ważnym dokumentem tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty lub paszport). Na legitymacjach szkolnych bowiem nie będzie zdjęcia dziecka, co znacznie uproszcza jej wydanie.

  Szczegółowe informacje można znaleźć tutaj. Wzór wniosku można pobrać tutaj.

  Z inicjatywy prezydenta Andrzeja Dudy, Sejm RP przyjął w grudniu ubiegłego roku zmiany w przepisach, dzięki którym uczniowie i nauczyciele szkół polonijnych i polskich poza granicami kraju będą mogli otrzymać legitymację uprawniającą do skorzystania z ulgowych przejazdów transportem publicznym podczas pobytu w Polsce oraz wstępu do muzeów i parków narodowych na takich zasadach jak uczniowie szkół w Polsce.

  Tagi: , ,

   Komentarze

   Czytaj również


   #KTOTYJESTEŚ

   REKLAMA Kapela Lipka
   REKLAMA Uroczysta akademie

   ZWROT TV

   Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

   Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

   Website Security Test