REGION / Jeszcze do 20 maja możesz przesyłać swoje filmy z komórki czy tabletu na konkurs na temat „Życie Polaka na Zaolziu” .

– Film powinien mieć od 5 do 10 minut – mówi Michał Przywara.

Swój filmik możesz przesłać do 20 maja na adres mailowy: smp@centrum.cz. Konkurs ogłoszony został z okazji 70-lecia Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w RC.

Najlepsze filmiki opublikujemy na portalu zwrot.cz, zwycięzcy otrzymają wartościowe nagrody. Filmy zostaną przedstawione podczas Dni Kultury Studenckiej (31.5. – 3.6.) oraz na gali jubileuszowej 70-lecia Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego.

Komentarze

Czytaj również

Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

Website Security Test