STONAWA / W Miejscowym Kole Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Stonawie połączono w tym roku w sobotę 13 maja obchodzony tradycyjnie Dzień Matki z imprezą kulinarną, promującą kuchnię śląską, we współpracy stonawskiego Klubu Kobiet z Kołem Gospodyń Wiejskich w Lubomi.

Najpierw odbyły się warsztaty kulinarne, które przebiegały w ramach projektu transgranicznego „Kuchnia śląska po obu stronach granicy – Slezská kuchyně v česko-polském pohraničí”. Wzięły w nich udział członkinie Koła Gospodyń Wiejskich w Lubomi i Klubu Kobiet Miejscowego Koła PZKO w Stonawie.

Nietypowe w tych zajęciach było to, że panie przygotowujące potrawy były pod baczną obserwacją wielu zainteresowanych osób. W kuchni bowiem zainstalowano kamerę, która transmitowała gotowanie na ekranie w dużej sali Domu PZKO.

Wyroby kulinarne znalazły się potem na wystawce. Po programie z okazji Dnia Matki, który uświetniły występy stonawskich przedszkolaków oraz uczniów polskiej szkoły i działającego w Miejscowym Kole PZKO chóru mieszanego Stonawa, odbyła się degustacja przygotowanych potraw.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP w ramach programu Przekraczamy Granice. Celem projektu jest przekazywanie przez doświadczone gospodynie młodym adeptkom tradycji śląskiej sztuki kulinarnej.

Kontakty z Lubomią w powiecie wodzisławskim mają w Stonawie dłuższą tradycję, zaczęło się od spotkania chórów. Następnie Koło Gospodyń Wiejskich w Lubomi nawiązało współpracę z Klubem Kobiet MK PZKO w Stonawie, którym kierują Maria Szwanczar i Emilia Łukosz.

– Wprowadzamy do kuchni śląskiej zdrowe żywienie – wyjaśniła obecna na stonawskiej imprezie sołtys Lubomi Maria Fibic – to już jest trzecie nasze spotkanie w ramach tego projektu. Najpierw było spotkanie w Stonawie, następne u nas w Gminnym Ośrodku Kultury w Lubomi. Odbył się wykład dietetyka o zdrowym żywieniu. Wiadomo, że kuchnia śląska jest ciężką kuchnią, ale można niektóre produkty zastąpić mniej kalorycznymi.

Po gotowaniu w Stonawie odbędzie się 3 czerwca gotowanie w Lubomi. – Natomiast 23 czerwca jest u nas w Lubomi podsumowanie całego projektu – dodała Maria Fibic. – Wszystkie przepisy na potrawy, które zostały przygotowane, znajdą się w publikacji, która ukaże się na zakończenie projektu.

CR

Tagi: , , , , , ,

Komentarze

Czytaj również

Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

Website Security Test