Na zebraniu członkowskim Koła PZKO w Czeskim Cieszynie przedstawiciel Zarządu Powiatowego PZKO wygłosił referat o znaczeniu konferencji moskiewskiej dla utrwalenia pokoju światowego oraz o deklaracji podjętej przez państwa biorące udział w konferencji.

Po referacie w dyskusji uchwalono jednomyślnie wysłać list do Komitetu Centralnego Czechosłowackich Obrońców Pokoju w Pradze, w którym członkowie Koła protestują przeciwko wskrzeszaniu nowego wehrmachtu, przeciwko ratyfikacji umów paryskich i londyńskich.

Dalszy referat o bohaterskiej Warszawie, o zniszczeniach, jakie ucierpiała w ostatniej wojnie, oraz film pokazujący odbudowę nowej Warszawy przypomniały zebranym, jakie ogromne zniszczenia przynosi wojna i ile trudów i kosztów pociąga za sobą odbudowa tych zniszczeń.

(PZKO Cz. Cieszyn protestuje przeciw remilitaryzacji. „Głos Ludu” nr 151, 19.12.1954)

Tagi: ,

Komentarze

Czytaj również

Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

Website Security Test