Na zebraniu członkowskim Koła PZKO w Czeskim Cieszynie przedstawiciel Zarządu Powiatowego PZKO wygłosił referat o znaczeniu konferencji moskiewskiej dla utrwalenia pokoju światowego oraz o deklaracji podjętej przez państwa biorące udział w konferencji.

  Po referacie w dyskusji uchwalono jednomyślnie wysłać list do Komitetu Centralnego Czechosłowackich Obrońców Pokoju w Pradze, w którym członkowie Koła protestują przeciwko wskrzeszaniu nowego wehrmachtu, przeciwko ratyfikacji umów paryskich i londyńskich.

  Dalszy referat o bohaterskiej Warszawie, o zniszczeniach, jakie ucierpiała w ostatniej wojnie, oraz film pokazujący odbudowę nowej Warszawy przypomniały zebranym, jakie ogromne zniszczenia przynosi wojna i ile trudów i kosztów pociąga za sobą odbudowa tych zniszczeń.

  (PZKO Cz. Cieszyn protestuje przeciw remilitaryzacji. „Głos Ludu” nr 151, 19.12.1954)

  Tagi: ,

   Komentarze

   Czytaj również


   Benefis Karola Suszki

   REKLAMA Cafe Muzeum
   REKLAMA Dozynki slaskie

   ZWROT TV

   Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

   Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

   Website Security Test