Nowa Miejscowa Rada Narodowa w Szumbarku przyswoiła sobie właściwą zasadę, a mianowicie tę, że na swe ważniejsze narady zaprasza również przedstawicieli masowych organizacji.

Na ostatnim zebraniu szeroko omówiono także sprawę cyganów na terenie gminy. Niestety, dużo obywateli nie umie jeszcze patrzeć na cyganów w myśl demokratycznej zasady równości ras.

Cyganie są jeszcze obciążeni wiekową dyskryminacją kapitalistyczną, która stawiała ich poza nawias życia społecznego. Trzeba więc cyganom dopomóc w uporządkowaniu ich nowego życia i usunąć wszelkie przejawy uprzedzenia do nich i ich poniżania.

Cyganie otrzymują w Szumbarku własne mieszkania oraz zatrudnienie. Praca oświatowa musi wykorzenić z nich pokutujące jeszcze nałogowe pijaństwo lub włóczęgostwo. Dzieci cygańskie uczęszczają regularnie do szkoły, a wyniki uzyskiwane przez nich są coraz to lepsze.

(O niektórych sprawach osiedla Szumbark. „Głos Ludu” nr 151, 19 grudnia 1954)

Tagi: , ,

Komentarze

Czytaj również

REKLAMA
REKLAMA
Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

Website Security Test