CIESZYN / W Cieszynie tradycyjnie obchodzono święto Konstytucji 3 maja. Uroczystości rozpoczęły się od mszy świętej, a zakończyły Majówką na cieszyńskim rynku, w ramach której już po raz jedenasty zabrzmiały pieśni patriotyczne.

  Na rynku odśpiewano hymn  państwowy, złożono kwiaty pod tablicą pamiątkową Rady Narodowej dla Księstwa Cieszyńskiego, pod Pomnikiem Legionistów oraz pod tablicą pamiątkową Józefa Piłsudskiego.

  Wielką popularnością wśród mieszkańców Cieszyna i okolicy cieszy się szczególnie Majówka na rynku, podczas której zebrani śpiewają pieśni patriotyczne.

  Święto Konstytucji 3 maja obchodzono również po drugiej stronie Olzy, mianowicie w czeskocieszyńskim DK „Strzelnica”, gdzie Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Cz. Cieszynie zorganizowało dla swoich uczniów dwie lekcje patriotyczne. Z ciekawym wykładem nt. polskiej szabli i jej historii wystąpił rotmistrz Krzysztof Wincenty Banaś herbu Dołęga.

  – Szable jako relikwie niemal przekazywane były młodym legionistom – mówił prelegent pokazując eksponat znaleziony na polu bitwy po powstaniu styczniowym.

  Pokazał uczniom też jedną z najgroźniejszych szabel, przedstawił szable związane z powstaniem styczniowym, austro-węgierską szablę kawaleryjską używaną przez kawalerię legionów Władysława Zygmunta Beliny-Prażmowskiego, czy tasak z okresu wojen napoleońskich.

  – Oto szabla naszych przeciwników, czyli szaszka kozacka, która dostała się w ręce powstańców jako zdobycz wojenna. Później była używana przez legionistów szczególnie na Kresach Wschodnich, ponieważ stal rosyjskich szabel była bardzo dobra – mówił prelegen.

  AS

  Tagi: , , ,

   Komentarze

   Czytaj również


   #KTOTYJESTEŚ

   ZWROT TV

   Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

   Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

   Website Security Test