Rozłąka jest naszym losem, spotkanie naszą nadzieją.

Wczoraj odeszła od nas na zawsze śp. Elżbieta Sikora. 

Redakcja miesięcznika „Zwrot” oraz pracownicy Sekretariatu ZG PZKO składają szczere wyrazy współczucia Grażynie Chalupie z powodu zgonu matki.

 

Ogłoszenia w Kronice Rodzinnej są publikowane darmowo. 
Tekst i ew. zdjęcie (może być tylko tekst) należy przesłać na mail info@zwrot.cz.
Do życzeń można dołączyć też filmiki z serwisu Youtube.

Komentarze

Czytaj również

Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

Website Security Test