Zgodnie z obietnicą publikujemy dziś już ósmą część pytań, na które należy odpowiedzieć w konkursie wiedzy o PZKO.

Każdy, kto chce wziąć w nim udział, powinien przesłać odpowiedzi na pytania na adres info@zwrot.cz, podać kategorię (do lat 19 lub od lat 20) oraz imię i nazwisko. Na odpowiedzi na ósmą część pytań czekamy do niedzieli 23 kwietnia.

Przypominamy, że warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie odpowiedzi na wszystkie konkursowe pytania. 

Patronat nad konkursem objął senator Jerzy Cieńciała!22. W r. 1975 powstał przy ZG PZKO organ mający na celu koordynację działań Klubów Młodych, pomoc w organizowaniu życia młodzieżowego w PZKO. Działał przez kilkanaście lat. Podaj jego nazwę:

a/ RKM – Rada Klubów Młodych

b/ SMZ – Sekcja Młodzieży Związkowej

c/ KMZ – Komisja Młodzieży Związkowej

23. Podaj w kolejności od najniższego po najwyższe wszystkie rodzaje odznaczeń PZKO

24. Jak nazywa się budynek, w którym mieści się sekretariat ZG PZKO oraz redakcja „Zwrotu”:

a) Zborówka

b) Fasalówka

c) Formanka

 

Tagi: , , , , , ,

Komentarze

Czytaj również

Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

Website Security Test