Zgodnie z obietnicą publikujemy dziś już siódmą część pytań, na które należy odpowiedzieć w konkursie wiedzy o PZKO.

Każdy, kto chce wziąć w nim udział, powinien przesłać odpowiedzi na pytania na adres info@zwrot.cz, podać kategorię (do lat 19 lub od lat 20) oraz imię i nazwisko. Na odpowiedzi na siódmą część pytań czekamy do niedzieli 16 kwietnia.

Przypominamy, że warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie odpowiedzi na wszystkie konkursowe pytania. 

Patronat nad konkursem objął senator Jerzy Cieńciała!


19. Co łączy te nazwiska: Karol Heczko, Emanuel Guziur, Eugeniusz Fierla, Henryk Kotas, Alojzy Suchanek:

a/ wszyscy byli dyrygentami CHNP;

b/ wszyscy byli malarzami, członkami SLA;

c/ wszyscy byli sekretarzami ZG PZKO;

 

20. Podaj tytuł pierwszego przedstawienia TL Bajka i datę premiery. Podaj nazwisko założyciela TL Bajka. 

21. Kiedy pojawił się pierwszy numer „Zwrotu” i kto był jego pierwszym redaktorem naczelnym:

a/ 16.8.1948, Henryk Jasiczek;

b/ 24.12.1949, Pawel Kubisz;

c/ 1.1. 1950, Gustaw Przeczek;

Tagi: , , , , , ,

Komentarze

Czytaj również

Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

Website Security Test