Zgodnie z obietnicą publikujemy dziś już szóstą część pytań, na które należy odpowiedzieć w konkursie wiedzy o PZKO.

Każdy, kto chce wziąć w nim udział, powinien przesłać odpowiedzi na pytania na adres info@zwrot.cz, podać kategorię (do lat 19 lub od lat 20) oraz imię i nazwisko. Na odpowiedzi na szóstą część pytań czekamy do niedzieli 9 kwietnia.

Przypominamy, że warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie odpowiedzi na wszystkie konkursowe pytania. 

Patronat nad konkursem objął senator Jerzy Cieńciała!


16. Co dokładnie oznacza skrót SLA PZKO

a) Sekcja Literatów i Artystów PZKO

b) Stowarzyszenie Literatów i Artystów PZKO

c) Sekcja Literacko-Artystyczna PZKO

17. Na Zaolziu zbudowano kilkadziesiąt Domów PZKO. Który z nich jest najmłodszy i kiedy został otwarty?

a) Milików Centrum

b) Błędowice

c) Leszna Dolna

18. Kto został po założeniu PZKO w r. 1947 pierwszym referentem ds. ruchu teatralnego przy ZG PZKO:

a) Adam Wawrosz

b) Władysław Niedoba

c) Ludwik Cienciała

Tagi: , , , ,

Komentarze

Czytaj również

REKLAMA Cafe Muzeum
REKLAMA Kino z polskim akcentem
Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

Website Security Test