MARKLOWICE / We wtorek 18 kwietnia sympatycy sportu polonijnego spotkali się w świetlicy PZKO w Markowicach.

Organizatorem prelekcji o Światowych Igrzyskach Polonijnych, w których uczestniczą Polacy mieszkający poza granicami kraju, był Klub Propozycji Miejscowego Koła PZKO w Piotrowicach.

Prelegent Adam Michalski przedstawił w skrócie historię Igrzysk. Pierwsze zawody odbyły się już w 1934 roku, a od 1974 roku przebiegają regularnie co dwa lata w różnych miastach Polski.

Rekordowe, o ile chodzi o liczbę uczestników, były Igrzyska w 2012 roku na Dolnym Śląsku. Wzięło w nich udział ponad 1600 uczestników z niemal 30 krajów.

Sportowcy reprezentują kraj zamieszkania, a na zakończenie Igrzysk ogłaszana jest końcowa klasyfikacja. Republika Czeska zajmuje regularnie, obok reprezentacji Litwy i Białorusi, jedno z miejsc na podium.

Od 1985 roku organizowane są również Zimowe Światowe Igrzyska Polonijne. Celem Igrzysk jest nie tylko zdobywanie wyników sportowych, ale również umacnianie kontaktów Polonii z Macierzą, udział w imprezach kulturalnych, zwiedzanie miasta-organizatora i integracja uczestników.

Helena Michalska, żona Adama, poinformowała o sukcesach swojej rodziny, również syna Jakuba i córki Kamili. Rodzina brała udział w Igrzyskach, które odbyły się w Kielcach (2013 r.), w aglomeracji katowickiej (2015 r.) oraz w zimowych igrzyskach w Województwie Podkarpackim (2016 r.).

Helena Michalska pokazała zdobyte medale, zdjęcia i wycinki z gazet. W tym roku Michalscy wyjeżdzają na Igrzyska do Torunia.

Przed główną prelekcją Tadeusz Toman wygłosił krótki referat o Karolu Rotiglu (1893-1979), lekarzu działającym w Piotrowicach. Przedstawił jego życiorys oparty na informacjach prasowych, wspomnieniach rodziny i pacjentów.

Natomiast Zdzisław Mikula omówił w skrócie temat ochrony zasobów wodnych i konieczność oszczędnego gospodarowania wodą.

Następne spotkanie Klubu Propozycji obdędzie się we wtorek 20.6.2017 r. Zaplanowane jest spotkanie wyjazdowe, jego treść omówiona będzie na zebraniu zarządu MK PZKO.

Tadeusz Toman

Tagi: , , , ,

Komentarze

Czytaj również

Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

Website Security Test