Instytut Pamięci Narodowej ogłosił trzecią edycję międzynarodowej nagrody „Świadek Historii” dla osób i organizacji spoza Polski.

Jest to honorowe wyróżnienie, ustanowione w 2009 r. zarządzeniem Prezesa IPN i przyznawane przez Instytut Pamięci Narodowej. Otrzymują je osoby i instytucje szczególnie zasłużone dla upamiętniania historii Narodu Polskiego oraz wspierające IPN w realizacji ustawowej działalności w obszarach edukacyjnym i naukowym.

W roku 2014 zasięg nagrody został rozszerzony o edycję mającą na celu uhonorowanie osób działających poza granicami kraju.

Pisemne zgłoszenia kandydatów należy nadsyłać na adres IPN w terminie do dnia 31 lipca 2017 r.

 

Tagi: , ,

Komentarze

Czytaj również

Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

Website Security Test