CZESKI CIESZYN / Zaolziański Klub Nauczycieli Emerytów, działający w ramach Towarzystwa Nauczycieli Polskich, zrzesza pedagogów, którzy całe swoje życie poświęcili pracy na rzecz polskości. Na emeryturze nadal są aktywni, służą radą i pomocą. Spotkanie Wiosenne Klubu Nauczycieli Emerytów, które odbyło się w czwartek 20 kwietnia w ośrodku kultury Strzelnica w Czeskim Cieszynie, połączone zostało z zebraniem sprawozdawczo-wyborczym.

Członków organizacji oraz gości, wśród których był również konsul generalny RP w Ostrawie Janusz Bilski, przedstawicielka Zarządu Głównego Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego Anna Piszkiewicz, a także delegacja Sekcji Emerytów i Rencistów Związku Nauczycielstwa Polskiego z Polski, przywitała członkini ustępującego zarządu Klubu Nauczycieli Emerytów Irena Małysz.

Program kulturalny wykonała kapela ludowa Rozmarynek, działająca od 2012 roku w Jabłonkowie pod kierownictwem Krystyny Mruzek.

– Wiele się od was nauczyliśmy – złożyła wyrazy szacunku nauczycielom emerytom Marta Kmet’, dyrektor Centrum Pedagogicznego dla Polskiego Szkolnictwa Narodowościowego. – Byliście dla nas na co dzień mamą, tatą, czasami psychologiem, lekarzem. Niekiedy trzeba było być nawet policjantem, ale wspominamy bardzo miło ten czas. Bierzemy od was wiele energii.

– Chciałbym przyłączyć się do podziękowań dla nauczycieli, którzy przez całe życie przekazywali swą wiedzę kolejnym pokoleniom Polaków na Zaolziu, także swoim koleżankom i kolegom nauczycielom – mówił konsul Janusz Bilski. – Dzięki temu mniejszość polska na Zaolziu może nadal w tak wspaniały sposób funkcjonować. Kolejne pokolenia są uczone w języku polskim o naszej kulturze, historii, tradycji. Życzę wam bardzo dużo zdrowia oraz jak najwięcej radości i satysfakcji z tego, co robicie na emeryturze. Nadal jesteście aktywnie zaangażowani w to, żeby krzewić naszą tradycję i historię na terenie Zaolzia, i bardzo serdecznie wam za to dziękuję.

– Szkolnictwo to jest podstawa naszej tutaj bytności – podkreśliła Małgorzata Rakowska, członek Klubu Nauczycieli Emerytów, reprezentująca na Spotkaniu Wiosennym Kongres Polaków. – Całe swoje życie poświęciliśmy na pracę społeczną, taką, która miała prowadzić polskie szkolnictwo jak najwyżej i jak najlepiej. Nie patrzyliśmy na pieniądze, nie patrzyliśmy na czas, bo czuliśmy, że powinniśmy być najlepsi. I za to wam dziękuję. To był bardzo miły, bardzo dobry okres w moim życiu.

Przypomniała zaangażowanie nauczycieli w 1990 roku, kiedy doszło do reaktywacji Towarzystwa Nauczycieli Polskich. Mówiła o problemach i niebezpieczeństwach, jakie dziś zagrażają polskiemu szkolnictwu na Zaolziu, apelowała o wsparcie dla młodych nauczycieli ze strony starszych pedagogów, którzy już tak dużo dali polskiemu społeczeństwu, działając w polskich szkołach.

– Zapewniam, że trzymamy rękę na pulsie i zrobimy wszystko, żeby szkolnictwo polskie na tym terenie było nadal bardzo ważne – deklarowała Barbara Kubiczek, składając życzenia w imieniu zarządu Towarzystwa Nauczycieli Polskich.

W części roboczej sprawozdanie z działalności Klubu Nauczycieli Emerytów w 2016 roku przedstawiła prezes Magdalena Schwarz. Klub liczy ok. 130 członków. Dwa główne spotkania odbywają się wiosną oraz w grudniu w okresie przedświątecznym. Oprócz tego organizowane są wycieczki, spacerki. Klub nie zapomina o swych najstarszych członkach, którzy nie mogą już aktywnie uczestniczyć w jego pracy.

Obecni na spotkaniu zaakceptowali plan pracy na następny okres oraz wybrali nowe kierownictwo Klubu, w którym znajdą się: Marta Mattes, Tadeusz Szkucik, Irena Duda, Halina Niedoba, Marta Roszka, Janina Procner, Magdalena Schwarz, Marta Pešát, Janina Wałach, Danuta Śmiłowska, Halina Pawera i Irena Walczysko. Na zebraniu 4 maja rozdzielone zostaną funkcje w dziewięcioosobowym zarządzie oraz trzyosobowej komisji kontrolnej.

Część oficjalną Spotkania Wiosennego zakończyła wspólna pieśń „Przyjaźń, o bracia”. Dyskutowano potem jeszcze długo przy kawie, domowych wypiekach i kanapkach. Do dyspozycji były albumy ze zdjęciami i kroniki Klubu. Członkowie KNE obejrzeli też przygotowaną przez Mariana Steffka z Ośrodka Dokumentacyjnego Kongresu Polaków wystawę „Ks. Antoni Macoszek – duszpasterz, pisarz i działacz społeczny”.

Więcej o działalności Klubu Nauczycieli Emerytów napiszemy w majowym „Zwrocie”.

CR

 

Tagi: , , , , ,

Komentarze

Czytaj również

REKLAMA Cafe Muzeum
REKLAMA Slam poetry CZ-PL show
Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

Website Security Test