1 III – W Domu Opieki Społecznej Senior w Bystrzycy odbył się wernisaż wystawy obrazów Józefa Dronga, członka Polskiego Stowarzyszenia Artystów Plastyków w RC, wieloletniego współpracownika „Zwrotu”. Wystawa otwarta jest do 28 kwietnia.

2 III – Na temat „Ks. Leopold Jan Szersznik i jego epoka” mówiła podczas spotkania Międzygeneracyjnego Uniwersytetu RegionalnegoPZKO w Cz. Cieszynie Anna Rusnok z Książnicy Cieszyńskiej w Cieszynie.

3 III – Występ dzieci z sibickiego przedszkola uświetnił zebranie członkowskie MK PZKO Cz. Cieszyn-Sibica.

3 III – Sportowe spotkanie z bowlingiem zorganizowało w Cz. Cieszynie dla swych członków i sympatyków Polskie Towarzystwo Medyczne w RC.

4 III – Na spotkanie klubowe z okazji święta pań połączone z zebraniem członkowskim zaprosiło MK PZKO Karwina-Nowe Miasto, na skrzypcach grał Adam Sikora.

4 III – Podczas obchodów Dnia Kobiet w MK PZKO w Suchej Górnej wystąpiła grupa Xtet i kabaret Suszynas.

4 III – Na zebraniu członkowskim MK PZKO w Kocobędzu wystąpiły dzieci z czeskocieszyńskiego przedszkola.

4 III – PTTS Beskid Śląski zorganizował zimową wycieczkę autokarową Konečná – Bumbálka –Třeštík.

5 III – Program zebrania członkowskiego MK PZKO w Bystrzycy urozmaicili swoim występem uczniowie PSP im. S. Hadyny w Bystrzycy, z okazji zbliżającego się Dnia Kobiet panie otrzymały kwiaty.

5 III – Zebranie członkowskie MK PZKO w Gutach połączone zostało z obchodami Dnia Kobiet. Były kwiaty dla pań, śpiewał Władysław Czepiec.

5 III – Podczas zebrania członkowskiego MK PZKO w Oldrzychowicach wystąpili z programem kulturalnym uczniowie oldrzychowickiej szkoły.

5 III – Na zebraniu członkowskim MK PZKO Hawierzów-Sucha odznaczenie Zasłużony dla Związku z wpisem do Złotej Księgi otrzymali: Helena Krygiel, Lidia Pawlas, Olga Ordelt, Anna Dzik, Karol Krygiel, Franciszek Słowik i Bronisław Słowik. Zebranie urozmaicił wykład Anety Palášek o Estonii.

7 III – Na wspólnym spotkaniu Klubów Seniora i Kobiet MK PZKO w Wędryni wystąpił zespół Niezapominajki.

10 III – W Domu ZG PZKO w Cz. Cieszynie Zarząd Główny PZKO gościł z okazji Dnia Kobiet działaczki PZKO. Dla pań zaśpiewał Przemek Orszulik.

10 III – Sekcja Ludoznawcza ZG PZKO obradowała w Pogwizdowie.

12 III – Występ dzieci oraz życzenia dla pań uzupełniły zebranie członkowskie MK PZKO Orłowa-Poręba.

12 III – Na zebraniu członkowskim MK PZKO w Gródku zabawne „Walne Zebranie”, napisane przez dyrektora PSP Kazimierza Cieślara, przedstawili uczniowie szkoły, dziecięcy kabaret okazyjny My Też.

13 III – Podczas comiesięcznego spotkania Klubu Seniora Przyjaźń w Karwinie wystąpił również kabaret Klubu z programem z okazji Dnia Kobiet i zaśpiewali Danuta i Wiesław Faranowie.

15 III – Wystawę „Twórcy Zaolzia” oglądać można do 30 kwietnia w Galerii Wystaw Czasowych Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie. Prezentowane są prace członków Polskiego Stowarzyszenia Artystów Plastyków w RC: Barbary Kowalczyk, Józefa Dronga, Moniki Milerskiej, Agaty Kalety, Zbigniewa Kubeczki, Renaty Humel, Pawła Wałacha, Dariny Krygiel, Władysława Kubienia, Julii Polok, Barbary Tomanek, Małgorzaty Wojdyło, Ewy Ćmok i Agnieszki Pawlitko. Podczas wernisażu wystąpił muzyczny Zespół Trio.

18 III – Rozpoczęło się głosowanie na nominowanych w drugiej edycji konkursu Inicjatywy PZKO.

18 III – PTTS Beskid Śląski oraz Oddział PTTK Wisła zaprosiły na XIV Międzynarodowy Rajd Narciarsko-Pieszy „Ku źródłom Wisły”.

19 III – Na tradycyjny Kwiatek dla Pań zaprosiło MK PZKO w Olbrachcicach. W programie wystąpili aktorzy Sceny Polskiej Teatru Cieszyńskiego w Cz. Cieszynie z piosenkami z przedstawienia „Powróćmy jak za dawnych lat czyli polskie piosenki międzywojenne”.

19 III – Podczas zorganizowanego przez MK PZKO Cierlicko-Centrum 5. Spotkania z Komedią w Domu Kultury w Cierlicku zespół teatralny MK PZKO w Ligotce Kameralnej zagrał spektakl „1+1=3”. Otwarta była też kawiarenka U Zeflika.

19 III – PCHM Collegium Canticorum wykonał w kościele ewangelickim w Hawierzowie-Błędowicach Koncert Wielkanocny.

22-23 III – W czeskocieszyńskim ośrodku kultury Strzelnica odbyły się zorganizowane przez PTA Ars Musica oraz Centrum Pedagogiczne dla Polskiego Szkolnictwa Narodowościowego eliminacje XV Festiwalu Piosenki Dziecięcej.

23 III – W Cz. Cieszynie odbyło się zebranie członkowskie Stowarzyszenia Elektrotechników Polskich w RC, na którym wybrano również nowe władze SEP. Przewodniczącym został Tadeusz Toman.

24 III – MK PZKO Dąbrowa zorganizowało Świetlicę Wiosenną, podczas której grupa turystyczna Gorole przedstawiła multimedialną projekcję „Ladakh 2015 – podróż po Małym Tybecie”.

25 III – Podczas tradycyjnej imprezy MK PZKO w Boguminie-Skrzeczoniu Powitanie Wiosny zaśpiewał chór mieszany MK Hasło, a Franciszek Bałon, wieloletni pracownik „Zwrotu”, opowiadał o południowej Szwecji, gdzie obecnie mieszka.

25 III – Na zebraniu członkowskim MK PZKO Karwina-Frysztat z udziałem prezesa ZG PZKO Jana Ryłki, prezesa Rady Kongresu Polaków Mariusza Wałacha oraz dyrektora Polskiego Gimnazjum im. J. Słowackiego w Cz. Cieszynie Andrzeja Bizonia dyskutowano także o sprawach ważnych dla wszystkich zaolziańskich Polaków.

25-26 III – Po Beskidzie Małym wędrowało 15 uczestników wycieczki PTTS Beskid Śląski, zdobyli również Czupel, najwyższy szczyt tego pasma.

26 III – MK PZKO w Rychwałdzie zaprosiło swych członków i sympatyków na Wiosenny Wieczór Świetlicowy. W programie śpiewał zespół MK Rychwałdzianie oraz chór Lutnia MK PZKO Lutynia Dolna.

27 III – Gościem ostrawskiego Stolika Polskiego była zaolziańska poetka Lucyna Waszek.

28 III – Program Akademii 70-lecia PZKO omawiano na zebraniu rady obwodu bogumińskiego PZKO, które odbyło się w Domu PZKO w Skrzeczoniu.

28 III – W siedzibie Kongresu Polaków w Cz. Cieszynie odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Macierzy Szkolnej w RC. Nowym prezesem Macierzy został Tadeusz Smugała.

29 III – MK PZKO w Ostrawie zaprosiło na spotkanie z prof. Danielem Kadłubcem i promocję książki „Płyniesz Olzo”.

29 III – MK PZKO Hawierzów-Błędowice wraz z Biblioteką Miejską zorganizowało spotkanie z kronikarką miasta Hawierzowa Haną Dvořakovą.

30 III – Program zebrania członkowskiego MK PZKO Końska-Podlesie uświetnił występ teatrzyku Gapcio MK PZKO Niebory i przedszkolaków z Podlesia.

30 III – MK PZKO Cz. Cieszyn-Centrum zaprosiło do Klubu Teatralnego na Dzień Aktora, spotkanie z aktorami Sceny Polskiej Teatru Cieszyńskiego.

30 III – W Cz. Cieszynie odbył się IX Zjazd Towarzystwa Nauczycieli Polskich w RC połączony z obchodami Dnia Nauczyciela. W programie wystąpił zespół Noemiracles. Wybrany został nowy zarząd TNP, 11 nauczycieli otrzymało Dyplom Honorowy TNP.

31 III – Wieczór z Andersenem zorganizował dla dzieci Oddział Literatury Polskiej Biblioteki Regionalnej w Karwinie.

31 III – W kawiarni literackiej Avion w Cz. Cieszynie odbył się wernisaż wystawy Julii Polok, członkini Polskiego Stowarzyszenia Artystów Plastyków w RC, pod nazwą „#wydziyrgane”.

Tagi:

Komentarze

Czytaj również

REKLAMA
REKLAMA
Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

Website Security Test