OLBRACHCICE / NAWSIE / Dwa koncerty zaliczył w niedzielę chór mieszany Canticum Nowum PTA Ars Musica z Czeskiego Cieszyna. 

Po kilkuletniej przerwie słuchacze mogli znowu posłuchać w jego wykonaniu koncertu pasyjnego.

W tym roku, chorzyści zdecydowali się zaprosić melomanów od razu na dwa występy w dwóch różnych miejscach. Wspaniałego koncertu pogratulowała chórzystom zarówno publiczność zgromadzona w kościele katolickim w Olbrachcicach, jak i w kościele ewangelickim w Nawsiu.

Komentarze

Czytaj również

Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

Website Security Test