HAWIERZÓW / Promocja polskiej szkoły jest szczególnie ważna na obrzeżach Zaolzia, gdzie polskość na co dzień często czuje się bardzo zagubiona wśród czeskiej większość i wzrastają jej tendencje do całkowitego zaniku. Rozumieją to dobrze pedagodzy i rodzice uczniów Polskiej Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Hawierzowie-Błędowicach, którzy przygotowali własny plakat propagacyjny.

Inspiracją do jego powstania był plakat „5x plus dwujęzyczności”, który towarzyszy kampanii oświatowej Kongresu Polaków w RC na rzecz promowania dwujęzycznego kształcenia dzieci, a którego autorką jest zaolziańska plastyczka Barbara Kowalczyk, absolwentka właśnie błędowickiej podstawówki.

Wykorzystując ten projekt graficzny, we współpracy z Barbarą Kowalczyk polska szkoła w Hawierzowie stworzyła plakat „Proč – Dlaczego”. Podane na nim zostały terminy dnia otwartych drzwi oraz zapisów do polskiej szkoły. Jest też link do stron internetowych polskiej placówki edukacyjnej.

Pomysł spodobał się Mariuszowi Wałachowi, prezesowi Kongresu Polaków.  – Przede wszystkim cieszę się, że „ziarno padło na podatną glebę“ i  szkoła w Błędowicach aktywnie włączyła się do projektu Kongresu Polaków o dwujęzyczności konkretyzując ten plakat dla swoich potrzeb. Myślę, że w tym wypadku było to możliwe dlatego, że szkoła współpracowała bezpośrednio z autorką pierwotnego plakatu dla kampnii KP o dwujęzyczności – powiedział i dodał, że pomysł może być inspiracją dla osob obsługujących w Kongresie Polaków projekt dwujęzyczności. 

Szkoła na swoim portalu, który przygotowany został po polsku i po czesku, również zachęca do wychowania dziecka w dwujęzyczności, pisząc „Kilka słów o dwu lub wielojęzyczności”. Materiał zawiera naukowe argumenty przemawiające za nauką kilku języków od wczesnego dzieciństwa.

„Naukowcy udowodnili – czytamy w nim między innymi – że dziecko w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym jest niezwykle chłonne, jego mózg jest bardzo elastyczny, zdolny do odtwarzania różnych dźwięków. Dzięki tej elastyczności umysłowej, fonetycznej, słuchowej można nauczyć je całkowicie różnych języków.

Okazuje się, że nauka dalszego języka nie obciąża wcale umysłu dziecka, jak twierdzono wcześniej, lecz podnosi w znaczny sposób jego poziom intelektualny. Dziecko dwujęzyczne potrafi bez trudu przechodzić od jednych symboli językowych do drugich, rozwijając w ten sposób zdolności umysłowe” – piszą błędowiccy pedagodzy, promując swoją szkołę.

Tagi: ,

Komentarze

Czytaj również

Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

Website Security Test