KOCOBĘDZ / W sobotę 4 marca kocobędzcy PZKO-wcy spotkali się w swoim Domu PZKO na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym, by ocenić pracę Koła w ubiegłej kadencji, a zastanowić się nad działalnością w przyszłych latach.

– Nasze Koło, należące do małych Kół, nie próżnowało i pozostawiło za sobą kawał roboty – przyznają działacze.

Dzieci z przedszkola przy ulicy Moskiewskiej, z którym Koło PZKO od wielu lat współpracuje, zaprezentowały zimowe wierszyki, tańce, śpiewy i wprowadziły przyjemną atmosferę na sali.

Panowie z okazji MDK obdarowali panie kwiatami. W części sprawozdawczej za rok 2016 prezes Ewa Farnik przedstawila imprezy, które się odbyły np. pieczenie placków, smażenie jajecznicy, wycieczka do Krakowa, spotkania pań, emerytów.

– Tradycyjnie gościmy grupę Ka 90 i organizujemy szereg dalszych większych czy mniejszych imprez. Najwięcej czasu pośwęciła prezes dwom imprezom, które od lat organizujemy wspólnie z kołem Ligota, a to baliku dla dzieci „Bajkowe cuda i dziwy”, i naszej sztandarowej imprezie Balu PZKO, który w 2016 roku odbył się pt. „W starym kinie” – relacjonował Władysław Niedoba, członek MK PZKO .

W dalszej kolejności prezes podziękowała Danucie Wacławik, która jako gospodarz troskliwie i intensywnie dba o Dom PZKO, oraz wszystkim paniom z koła, ponieważ bez ich zaangażowania oraz ofiarności nie byłoby w Kole żadnej imprezy. Na podziękowanie zasłużyli sobie również ci, którzy pomagali przy potrzebnych remontach.

Sekretarz Irena Štirba sprawnie poprowadziła zebranie. Zebrani wybrali nowy zarząd i przyjęli plan pracy na rok  bieżący.

Miłym akcentem zebrania było przyjęcie trzech nowych członków. Po smacznym posiłku przygotowanym przez panie oglądano kronikę koła i rozmawiano o sprawach bardziej lub mniej ważnych.

– Życzymy nowemu zarządowi dużo energii a wszystkim członkom wielu wspólnie spędzonych chwil – dodają członkowie MK PZKO w Kocobędzu.

W zebraniu brali udział też goście – burmistrz gminy Martin Pinkas, przedstawicielka sąsiedniego koła MK PZKO Ligota Monika Klimek oraz przedstawiciele Kongresu Polaków państwo Rakowscy, którzy na początku zebrania przybliżyli działaczom Wizję 2035 oraz możliwości korzystania z Funduszu Rozwoju Zaolzia i propozycję zmiany Domów PZKO na Domy Polskie.

Ludmiła Niedoba

Tagi:

Komentarze

Czytaj również

Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

Website Security Test