CZESKI CIESZYN / W poniedziałek  w Ośrodku Kultury Strzelnica uhonorowano już po raz dziesiąty czeskocieszyńskich nauczycieli. Z rąk włodarzy miasta odebrało wyróżnienie 11 osób, wśród nich nie mogło zabraknąć polskich nauczycieli. 

  Nagrodzono m.in. Irenę Klimas, Danutę Siderek oraz Helenę Wacławek.

  Irena Klimas jest od roku 2000 związana z Polskim Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Cz. Cieszynie. Jest nauczycielką języka czeskiego, poza tym organizuje życie pozalekcyjne w szkole, pomagając uczniom w organizacji pokazu mody „Kwiat Morwy”, współpracuje też z radą studencką.

  Danuta Siderek uczy w Średniej Szkole Albrechta w Czeskim Cieszynie już od roku 1981. – Bardzo byłam zaskoczona tym wyróżnieniem. Jesteśmy dużą szkołą, gdzie wielu nauczycieli aktywnie wciela się w działania pozalekcyjne. Dlatego cenię sobie tę nominację, ponieważ wiem, że nie było łatwym zadaniem spośród tylu nauczycieli wybrać jednego, który zyska wyróżnienie władz miasta – mówiła.

  Wśród ocenionych nauczycieli była też Helena Wacławek z Jabłonkowa, która związała się z PSP w Czeskim Cieszynie w roku 2010. Pani Helena uczy od roku 1979.

  Oto wszyscy czeskocieszyńscy pedagodzy, którzy otrzymali wyróżnienie od władz miasta:

  • Emilie Kluzová (Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. Masaryka)
  • Jana Pfefferová (Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Grabinie)
  • Miluše Kupková (Szkoła Podstawowa i Przedszkole na Konteszyńcu)
  • Helena Wacławek (Szkoła Podstawowa z Polskim Językiem Nauczania)
  • Petr Pěnkava (Dom Dzieci i Młodzieży)
  • Antonie Tichá (Artystyczna Szkoła Podstawowa im. Pavla Kalety)
  • Danuta Siderek (Średnia Szkoła Albrechta)
  • Jaroslav Ochodek (Gimnazjum Josefa Božka)
  • Ivana Zubková (Akademia Handlowa) 
  • Irena Klimas (Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego)
  • Karina Brozdová (Szkoła Podstawowa w Sibicy).

  AS

  Tagi: , ,

   Komentarze

   Czytaj również


   #KTOTYJESTEŚ

   ZWROT TV

   Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

   Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

   Website Security Test