WARSZAWA / W sobotę odbyło się w Warszawie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Jego uczestnicy w trakcie obrad w Domu Polonii w Warszawie wybrali na prezesa organizacji Dariusza Piotra Bonisławskiego.

Prezes Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w RC Jan Ryłko wysłał dziś do prezesa Bonisławskiego list z gratulacjami. – W imieniu Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Republice Czeskiej oraz moim własnym składam Panu jak najszczersze gratulacje w związku z wyborem na stanowisko Prezesa Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” wraz z życzeniami zdrowia, siły, wielu sukcesów oraz szczęścia w podejmowaniu trudnych decyzji. Mam nadzieję na kontynuację bardzo dobrej współpracy pomiędzy obu naszymi organizacjami – pisze w liście Jan Ryłko. 

Gratulacje dla nowego prezesa przychodzą z całego świata.  – Życzymy Panu Prezesowi dobrej współpracy z licznymi organizacjami polskimi i polonijnymi na całym świecie, z terenowymi oddziałami Stowarzyszenia i z profesjonalną ekipą pracowników Zarządu Krajowego. Życzymy wszelkiej pomyślności w niełatwym kierowaniu Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska” i wielu dalszych sukcesów dla dobra Polski i Polonii – napisał do Dariusza Piotra Bonisławskiego prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych Tadeusz Adam Pilat.

– Zrzeszenie Organizacji Polonijnych w Szwecji docenia i szanuje wspólpracę ze Stowarzyszeniem ,,Wspólnota Polska” jako strategicznym partnerem w swojej działalności polonijnej. Od wielu lat miejscem corocznych obrad Rady Prezesów Zrzeszenia jest Dom Polonii w Warszawie. Stowarzyszenie ,,Wspólnota Polska” jest głównym współorganizatorem naszego wspólnego projektu, Europejskiego Forum Mediów Polonijnych, które w ubiegłym roku odbyło się w Senacie RP i Domu Polonii w Pułtusku. Liczymy na dalszą owocną współpracę i życzymy Panu Prezesowi samych sukcesów w zarządzaniu działalnością Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” – pisze Teresa Sygnarek, prezes Zrzeszenia Organizacji Polonijnych w Szwecji.


Dariusz Piotr Bonisławski jest wieloletnim prezesem Oddziału Warmińsko – Mazurskiego Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. W latach 2002-2010 był członkiem Rady Krajowej i Komisji Programowej SWP, a od 2010 roku pełnił funckję wiceprezesa Zarządu Krajowego „Wspólnoty Polskiej”. Jest członkiem Konwentu Uniwersytetu Warmińsko–Mazurskiego.

Dariusz Piotr Bonisławski zajmuje się programami szkoleniowymi oraz  licznymi projektami edukacyjnymi skierowanymi do pedagogów, rodziców oraz młodzieży polskiej z zagranicy.

Jest pomysłodawcą oraz współtwórcą Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Armii Krajowej, Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego czy Domu Polonii w Ostródzie oraz twórcą, koordynatorem oraz ekspertem Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia  ”Wspólnota Polska” prowadzącego na zlecenie MEN program szkoleniowy dla nauczycieli polonijnych z całego świata.

Od 2009 r. jest współautorem i organizatorem programów merytorycznych, cieszących się dużym uznaniem uczestników i ekspertów Światowych Zjazdów Nauczycieli Polonijnych.

Tagi: ,

Komentarze

Czytaj również

Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

Website Security Test