CZESKI CIESZYN / Na kolejnym wykładzie Międzygeneracyjnego Uniwersytetu Regionalnego Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego będzie mowa o ruchu kożdoniowskim. Wykład odbędzie się w najbliższy czwartek 6 kwietnia o godz. 17.00 w auli Polskiego Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Cz. Cieszynie. 

– W 1908 roku działalność polityczną rozpoczął Józef Kożdoń. Utworzył on „Śląską Partię Ludową”, której program (zwłaszcza do 1920 r.) można streścić w dwóch słowach: „zohydzić Polskę”.

Sympatycy Kożdonia, a więc ślązakowcy, mimo że sami posługiwali się głównie językiem polskim, wyrażali chęć przynależności Śląska Cieszyńskiego najpierw do Austro-Węgier, a po ich rozpadzie do Czechosłowacji – można przeczytać w zapowiedzi wykładu.

Po zakończeniu I wojny światowej sympatycy Kożdonia przez krótki czas dążyli do utworzenia ze Śląska Cieszyńskiego samodzielnego państwa pod kuratelą Austrii, co było nie do przyjęcia przez decyzyjnych dyplomatów zachodnioeuropejskich.

Posiadając przed 1920 r. spore poparcie w polskojęzycznych wsiach w okolicach Skoczowa, Strumienia i Bielska, ślązakowcy stanowili naturalne zagrożenie dla polskiego obozu narodowego.

Prelegent Wojciech Święs przedstawi całościową historię ruchu ślązakowskiego wraz z jego genezą oraz kilka ciekawostek związanych z bardziej szczegółowymi zagadnieniami.

Wykładowca Wojciech Święs jest absolwentem socjologii i historii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Od 2011 r. jest pracownikiem Książnicy Cieszyńskiej.

Tagi: , , , ,

Komentarze

Czytaj również

Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

Website Security Test