W ubiegłym roku podczas Kongres Oświaty Polonijnej w trakcie Światowego Zjazdu Nauczycieli Polonijnych powstał pomysł zorganizowania konkursu dla nauczycieli „Polonijny Nauczyciel Roku”.

Obecni na spotkaniu zwrócili uwagę na niełatwe realia w jakich przychodzi pracować nauczycielom szkół polonijnych. Bardzo często ich entuzjazm i patriotyzm są jedynym czynnikiem podtrzymującym funkcjonowanie szkoły. Stąd pomysł zorganizowania konkursu, który ma służyć potrzebie symbolicznego docenienia tych z nauczycieli, którzy mogą być twórczą inspiracją dla swoich  swoich koleżanek i kolegów z całego świata, 

Do konkursu można zgłaszać nie tylko nauczycieli, którzy uczą poza granicami kraju języka polskiego, ale też nauczycieli dowolnego przedmiotu uczących w szkołach z polskim językiem nauczania poza granicami kraju. Warunkiem jest co najmniej 4-letni staż.

Konkurs organizuje Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”

Zgłoszenia należy przesłać do 15 maja. Dla zwycięzcy przewidziana jest nagroda pieniężna, dyplom oraz statuetka Polonijnego Nauczyciela Roku.

Więcej informaci o konkursie znajdą Państwo tutaj.

Formularz zgłoszeniowy można pobrać tutaj.

Tagi: ,

Komentarze

Czytaj również

Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

Website Security Test