KARWINA / W przyszłym roku Karwina obchodzić będzie swój jubileusz. Minie 750 lat od pierwszej zachowanej pisemnej wzmianki o mieście. Karwina już teraz przygotowuje kilka akcji, do których pragnie włączyć szerokie rzesze społeczeństwa.

Jednym z działań jest gromadzenie starych zdjęć, dokumentów, map i innych materiałów ilustrujących dzieje miasta i jego poszczególnych dzielnic, ale również historię górnictwa, rozwoju rzemiosła, życia kulturalnego i społecznego.

Posiadacze takich zbiorów, którzy chcą je udostępnić mieszkańcom miasta, mogą dostarczyć je do Miejskiego Centrum Informacji Biblioteki Regionalnej w Karwinie, które ma swoją siedzibę na frysztackim rynku obok ratusza.

Tagi: , ,

Komentarze

Czytaj również

Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

Website Security Test