Z problemem generacyjnym ściśle wiąże się konieczność modernizacji, unowocześniania, podnoszenia atrakcyjności pracy PZKO. Trzeba jakoś generalnie wychodzić z założenia, że nasza organizacja służy swoim członkom, a nie członkowie organizacji.

Nasza dotychczasowa działalność polegała głównie na tym, że przekonywaliśmy członków o ich obowiązku śpiewania w chórze, pracowania w zespołach amatorskich, uczestniczenia na zebraniach i prelekcjach, przychodzenia na zabawy, festyny itp. Szeregowy członek Związku był więc jakimś obiektem służącym do wykonywania zadań.

Tymczasem zgodnie z ideologią komunistyczną generalnym zadaniem całego naszego ustroju socjalistycznego jest stwarzać coraz lepsze warunki dla bogatszego i swobodniejszego życia człowieka. A nasz Związek jako dobrowolna organizacja społeczna powinien szczególnie przystosowywać swą działalność do wymagań i potrzeb współczesnego człowieka, stwarzać dla niego jak najlepsze warunki życia kulturalnego i odpoczynku.

(Życie stawia przed nami nowe wymagania. „Zwrot”, rok 1965, nr 4)

Tagi: ,

Komentarze

Czytaj również

Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

Website Security Test