Na międzynarodowym rynku wydawniczym pojawiła się nowa książka pt. Culture Management. Strategy and Marketing Aspects napisana przez Łukasza Wróblewskiego z Wyższej Skoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej (Wydział Zamiejscowy w Cieszynie).

Książka dostępna będzie zarówno w Europie, jak i Stanach Zjednoczonych, dodatkowo znaczna część nakładu trafi do Australii.

Publikacja adresowana jest przede wszystkim do menedżerów kultury, osób zatrudnionych w instytucjach kultury, animatorów kultury, impresariów, a także niezależnych artystów, którzy samodzielnie upowszechniają swoją twórczość.

Poruszone w treści zagadnienia przydatne będą również studentom zgłębiającym wiedzę z zakresu zarządzania w kulturze czy marketingu kultury.

Praca może być też użyteczna dla przedsiębiorstw (biznesu), dla których współpraca z instytucjami kultury stanowi potencjalną szansę na rozwój innowacyjności, kreatywności a także integracji pracowników.

Współpraca biznesu i kultury może bowiem przynosić wymierne korzyści wszystkim partnerom.

Książka ukazała się nakładem wydawnictwa Logos Verlag Berlin – Academic Books for Sciences and Humanities. Nakład początkowy to 1000 egzemplarzy, publikacja dostępna będzie również w formie elektronicznej (e-book). Książka powstała również dzięki wsparciu Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w RC.

Tagi: , ,

Komentarze

Czytaj również

REKLAMA
REKLAMA

Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

Website Security Test