Stolik Polski w Ostrawie rozpoczął swoją działalność w 2004 roku. Od początku spotkania przeznaczone były dla wszystkich zainteresowanych sprawami polskimi, z Ostrawy oraz bliższej i dalszej okolicy. Jego celem było i jest propagowanie kultury i informacji o Polsce. Organizatorki Stolika w swoich poczynaniach bardzo ściśle współpracują z ostrawskim Miejscowym Kołem PZKO oraz Zakładem Polonistyki Uniwersytetu Ostrawskiego.

Wszystkim działaniom Stolika przyświecała promocja Polski, Polaków, kultury polskiej i ludzi związanych w jakikolwiek sposób z polskością, a służyły temu głównie regularne spotkania-prelekcje, przez ostatnie dwa lata odbywające się w klubie Atlantik w Ostrawie, wcześniej do 2013 roku w Domu Książki Librex w Ostrawie.

Na popularny Stolik przychodzą nie tylko Polacy, ale również ludzie pragnący poszerzyć swoją wiedzę o Polakach i Polsce. Janinie Raclavskiej i Martynie Radłowskiej-Obrusnik poprzez zaproszonych gości udaje się w wielkim stopniu podnosić renomę Polski.

Spotkania w ramach Stolika Polskiego odbywają się co miesiąc zawsze w środy. Goście zaproszeni na Stolik są przedstawicielami różnych dziedzin, zawsze jednak spotkania mają na celu promowanie polskiej kultury i utwierdzanie stosunków polsko-czeskich w Ostrawie.

Początkowo w ramach spotkań prowadzone były wykłady, dyskusje, promocje publikacji oraz nieformalne rozmowy towarzyskie przeznaczone nie tylko dla Polaków i Zaolziaków. Od 2007 roku Stolik nieco zmienił formułę pracy na comiesięczne systematyczne spotkania tematyczne.

W ramach Stolika słuchacze mieli możliwość spotkać się z przedstawicielami różnych dziedzin. Do Ostrawy przyjechała np. dziennikarka Alina Kietrys, dyrektor Biblioteki Śląskiej Jan Malicki. Były też spotkania poświęcone językowi polskiemu, jak to z prof. Janem Miodkiem. Odbył się wieczór z poezją i kuchnią polską, atrakcjami turystycznymi Polski. Wykładowcy Uniwersytetu Pedagogicznego w Wilnie mówili o Polakach na Litwie. Były spotkania poświęcone twórczości Henryka Sienkiewicza oraz typowo czesko-polskie interkulturowe, spotkanie z Mariuszem Szczygłem na temat jego „Gottlandu”.

Z kolei z zaolziańskim Stowarzyszeniem Przyjaciół Polskiej Książki Stolik przedstawił pisarkę Beatę Ostrowicką. Gośćmi Stolika byli m. in. Władysława Magiera, która mówiła o walce o prawa kobiet na Śląsku Cieszyńskim czy Zbyněk Pavláčik, prezes Stowarzyszenia Jagello 2000, czeskiej organizacji non profit zajmującej się działalnością z zakresu dyplomacji publicznej, w tym zagadnień dotyczących NATO. Stolik również współtworzył spotkanie z Andrzejem Kacorzykiem, dyrektorem Muzeum byłego obozu nazistowskiego Auschwitz-Birkenau.

Nie sposób nie wspomnieć współpracy Stolika ze Stowarzyszeniem Kultury Ostrawy (Spolek pro ostravskou kulturu). Jej owocem był przeprowadzony w 2007 roku konkurs „Zaginione piękno” (architektura modernizmu na Śląsku Cieszyńskim i w Morawskiej Ostrawie) oraz spotkanie z redakcją polskiego pisma fachowego „Archivolta” nt. współczesnej architektury polskiej.

Ostatni rozdział działań Stolika to szerzenie wiadomości o Polsce, Polakach , Zaolziu i Zaolziakach w czeskich środowiskach młodzieżowych poza regularnymi spotkaniami. W 2007 roku Stolik wraz z Biblioteką Miejską w Ostrawie współorganizował trwającą dwa miesiące akcję „Wszyscy jesteśmy tu w domu”, a także zorganizował prelekcję na temat tego „Skąd w Ostrawie i na Zaolziu są Polacy?” w Gimnazjum Biskupim w Ostrawie.

Tagi: ,

Komentarze

Czytaj również

Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

Website Security Test