Wanda Grudzińska jest kierowniczką działającego w Miejscowym Kole PZKO w Stonawie zespołu dziecięcego Dziecka ze Stonawy. Nie jest członkinią Miejscowego Koła PZKO, ale swoją pracą na rzecz polskiej społeczności w Stonawie zapisała się na trwałe w historii MK PZKO.

Wanda Grudzińska jest z zawodu nauczycielką i pracuje w Polskiej Szkole Podstawowej w Stonawie od roku szkolnego 2005/2006. Od początku swej działalności pedagogicznej w gminie poświęca się pracy pozalekcyjnej z dziećmi. Z dzieci śpiewających, tańczących i grających stworzyła zespół folklorystyczny Dziecka ze Stonawy.

Bardzo dba o zespół Dziecka ze Stonawy. Od dwunastu lat prowadzi bezinteresownie co tydzień próby zespołu, przygotowuje repertuar, choreografię, scenariusze, a jeśli trzeba, i scenografię. Nie liczy godzin, dni przepracowanych z zespołem w czynie społecznym. Zespół pod jej kierownictwem podnosi stale swój poziom i cieszy się wielką popularnością.

Dziecka ze Stonawy występują na imprezach swego macierzystego Koła PZKO, takich jak Spotkania z Folklorem, baliki, Stonawskie Ostatki, bal gminny, a także w sąsiednich Kołach PZKO. Uczestniczyły np.w Międzynarodowych Dniach Folkloru Maj nad Olzą w Karwinie-Darkowie. Zespół bierze udział w akcjach ogólnozwiązkowych, takich jak Festiwale PZKO w Trzyńcu i Karwinie.

Swój program przedstawił także na akademii wspomnieniowej w Karwinie ku czci Gustawa Morcinka, Spotkaniu z Mikołajem w Hawierzowie, kilkakrotnie na dożynkach w Stonawie i in.

Wanda Grudzińska była głównym animatorem koncertów jubileuszowych z okazji pięciolecia i dziesięciolecia zespołu Dziecka ze Stonawy w Domu PZKO w Stonawie. Zespół uświetnił też swoim występem razem ze śpiewakami chóru mieszanego Stonawa uroczystości jubileuszowe z okazji 110-lecia polskiego ruchu śpiewaczego w Stonawie oraz 20-lecia chóru mieszanego Stonawa.

Tagi: ,

Komentarze

Czytaj również

Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

Website Security Test