CZESKI CIESZYN / W czwartek 23 marca odbyło się w Czeskim Cieszynie zebranie członkowskie Stowarzyszenia Elektrotechników Polskich w Republice Czeskiej (SEP).

Sprawozdanie z działalności przedstawił sekretarz SEP Stanisław Feber. W ubiegłym roku odbyły się organizowane raz na kwartał spotkania członkowskie, podczas których dyskutowano na tematy związane z elektrycznością, wygłaszano prelekcje, na przykład na temat ochrony prawnej wniosków racjonalizatorskich lub wynalazków, słownictwa elektrotechnicznego oraz zagrożeń elektrycznych i ochrony przed nimi.

Członkowie SEP mają możliwość wypożyczyć czasopisma tematyczne i w ten sposób doskonalić kwalifikacje zawodowe i uzyskiwać najnowsze informacje ze świata techniki. W ubiegłym roku sami wydali dwa numery „Biuletynu Internetowego SEP“.

Najważniejszym ubiegłorocznym wydarzeniem w działalności SEP było zorganizowanie w październiku w Domu Polskim w Cierlicku-Kościelcu Spotkania Koleżeńskiego Elektryków.

Podczas zebrania członkowskiego wybrano nowe władze SEP na okres 2017/2018. Organizację poprowadzi zarząd w składzie Tadeusz Toman – przewodniczący, Stanisław Feber, Tadeusz Parzyk, Tomasz Stopa, Zygmunt Stopa. Oprócz tego wybrano też skład komisji rewizyjnej w składzie: Władysław Drong, Władysław Niedoba i Józef Wita.

Na zebraniu uchwalono plan pracy na 2017 rok. Ustalono, że tematem najbliższego spotkania pt. „Młodzież a elektrotechnika“ powinno być omówienie działań, które przywróciłyby prestiż branży.

Najważniejszymi zadaniami SEP są przede wszystkim integrowanie środowiska elektryków, organizowanie życia towarzyskiego, doskonalenie kwalifikacji zawodowych, wymiana informacji o nowościach technicznych i udostępnienie polskiej literatury fachowej i periodyków.

Tagi: ,

Komentarze

Czytaj również

REKLAMA Cafe Muzeum
REKLAMA Kino z polskim akcentem
Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

Website Security Test