OSTRAWA/Polska krajem rozdzielonym? O aktualnej sytuacji politycznej, konfliktach i obrazie medialnym państwa dyskutowano w środę 22 marca w ostrawskim Centrum Pant.

Marcin Kędzierski z Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego oraz Artur Wołek z Akademii Ignatianum w Krakowie odpowiadali na palące pytania dziennikarki i tłumaczki Petrušky Šustrové. W rolę tłumacza spotkania wcielił się Jiří Muryc z Uniwersytetu Ostrawskiego.

Goście w swych odpowiedziach starali się wyjść poza czarno-białe schematy. Podczas dyskusji doszukiwali się przyczyn istniejących problemów, jasno wyrażali swoje poglądy na temat polityki i sposobu, w jakim ukazywana jest ona w mediach. W rozmowach poruszono również temat planu wcielenia w życia nowej ustawy medialnej w Polsce.

Spotkanie dyskusyjne zostało zorganizowane w ramach cyklu Polskie Wieczory we współpracy z Polskim Instytutem w Pradze oraz Atykwariatem i Klubem Fiducia. Cykl spotkań jest również współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RC w ramach projektu Forum Polsko-Czeskie.

kc

 

Tagi: , , , , ,

Komentarze

Czytaj również

Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

Website Security Test