RYCHWAŁD / Rok 2016 w MK PZKO w Rychwałdzie był bogaty w wydarzenia. Koło zorganizowało obchody Dnia Kobiet, Dnia Matki, Festyn Ogrodowy, Wigilijkę czy wycieczkę krajoznawczą do Jesioników i Zlatých Hor. W sobotę 18 lutego członkowie oraz sympatycy MK PZKO na Walnym Zebraniu podsumowali miniony rok, zaplanowali działalność w roku bieżącym oraz dyskutowali o udziale w imprezie obwodowej z okazji jubileuszu PZKO.

Zanim zebrani w świetlicy rozpoczęli obrady, Waldemar Wieczorek zaśpiewał dwie pieśni Stanisława Moniuszki. Sala rozbrzmiała dźwiękami Arii Skołuby z opery „Straszny dwór“ oraz „Kozaka“. – Jest to pieśń o żołnierzu, który odchodzi na wojnę. W mieście spotyka dziewczynę, której oddaje list dla swej matki – przybliżył treść utworu Waldemar Wieczorek.

Po wstępie kulturalnym sekretarz Koła Halina Gawlas zaznajomiła zebranych z najważniejszymi sprawami dotyczącymi ubiegłego roku. Wymienione zostały wszystkie imprezy, które zorganizowali członkowie MK PZKO.

– Jedyną zarobkową imprezą Koła jest Festyn Ogrodowy. Z występujących zespołów najbardziej podobały się Niezapominajki z Hawierzowa, a zwłaszcza soliści – przypomniała Halina Gawlas. Wspominała również problemy, które pojawiły się w czasie przygotowywania bufetu. Kiedy panie piekły kołacze, wyłączono prąd. Na szczęście paniom z Koła udało się opanować sytuację.

Praca Koła, to nie tylko działalność kulturalna. W Rychwałdzie nieustannie starają się modernizować Dom PZKO. W minionym roku udało się polakierować osiem drzwi. Halina Gawlas podkreślała również owocną współpracę MK PZKO z Kołem z Lutyni Dolnej, pozytywne stosunki z zespołem Familijo czy Urzędem Miejskim w Rychwałdzie.

W dyskusji poruszono temat imprezy obwodowej, która odbędzie się okazji obchodów 70-lecia PZKO.

kc

Tagi: , , ,

Komentarze

Czytaj również

Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

Website Security Test