POLSKA / 4 marca odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Podczas niego przebiegną wybory nowego prezesa Stowarzyszenia. 

Poprzedni prezes Longin Komołowski zmarł 30 grudnia 2016 roku.

Kandydatów na prezesa można było zgłaszać do 14 lutego. Każde zgłoszenie musiało zawierać podpisaną zgodę kandydata oraz przynajmniej 50 podpisów delegatów.

Zarząd Krajowy SWP na stronach internetowych poinformował, że do funkcji prezesa została zgłoszona kandydatura Dariusza Piotra Bonisławskiego.

Dariusz Piotr Bonisławski od lat jest prezesem Oddziału Warmińsko–Mazurskiego SWP. W latach 2002 – 2010 był członkiem Rady Krajowej i Komisji Programowej SWP, a  od 2010 roku  wiceprezesem Zarządu Krajowego Stowarzyszenia, oprócz tego jest też członkiem Konwentu Uniwersytetu Warmińsko–Mazurskiego.

Dariusz Piotr Bonisławski zajmuje się programami szkoleniowymi oraz  licznymi projektami edukacyjnymi skierowanymi do pedagogów, rodziców oraz młodzieży polskiej z zagranicy.

Jest pomysłodawcą oraz współtwórcą Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Armii Krajowej, Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego czy Domu Polonii w Ostródzie oraz twórcą, koordynatorem oraz ekspertem Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia  ”Wspólnota Polska” prowadzącego na zlecenie MEN program szkoleniowy dla nauczycieli polonijnych z całego świata.

Od 2009 r. jest współautorem i organizatorem programów merytorycznych, cieszących się dużym uznaniem uczestników i ekspertów Światowych Zjazdów Nauczycieli Polonijnych.

 

 

Tagi: , , , , ,

Komentarze

Czytaj również

Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

Website Security Test