CZESKI CIESZYN / ZG PZKO przypomina Miejscowym Kołom PZKO, że  można składać wnioski do Konsulatu RP w Ostrawie na II półrocze bieżącego roku. 

Każde MK PZKO ubiegać się może o dofinansowanie z MSZ za pośrednictwem Konsulatu Generalnego RP w Ostrawie na realizację projektów polonijnych w drugim półroczu 2017 r.

ZG PZKO zwraca się z prośbą do Kół, by wnioski przesłały pocztą elektroniczną do Biura ZG PZKO zg@pzko.cz do poniedziałku 27.03. 2017 r.

– Wszystkie w terminie otrzymane wnioski będziemy wspierać i polecać do realizacji – zapewnia ZG PZKO.

Formularz wnioskowy oraz szczegółowe uwagi dotyczące sporządzenia wniosków można znaleźć na stronach ZG PZKO.

Komentarze

Czytaj również

Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

Website Security Test