BIELSKO-BIAŁA / W najbliższy czwartek 23 lutego w ramach Akademickiego Forum Humanistycznego Michał Przywara wygłosi wykład pt. „Literatura Śląska Cieszyńskiego po 1989 r.”.

Michał Przywara jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Uniwersytetu Ostrawskiego i specjalizuje się w historii najnowszej literatury polskiej i czeskiej. Od wielu lat zajmuje się badaniem polskiej kultury i literatury zaolziańskiej.

W roku 2014 obronił pracę dyzertacyjną pt. Literatura Śląska Cieszyńskiego po 1989 roku. W pracy skupia się na środowiskach twórczych i życiu literackim na Zaolziu po zmianie ustroju. Analizuje twórczość literatów powiązanych ze Zaolziem, takich jak Renata Putzlacher czy Bogdan Trojak. Przedstawia też debiuty poetyckie na Zaolziu w XXI wieku. Jeden z rozdziałów pracy jest poświęcony bilingwizmowi jako przełomowemu zjawisku w twórczości zaolziańskiej.

Wykład rozpocznie się o godz. 17.00 w sali L120 Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Biąłej.

Tagi:

Komentarze

Czytaj również

Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

Website Security Test