KARWINA / „Myśl inspiracją“ to nazwa jubileuszowej wystawy obrazów, rzeźb, płaskorzeźb, pastelowych graffiti i grafiki komputerowej Waltera Taszka, karwińskiego rzeźbiarza, malarza i grafika. 17 lutego artysta obchodził siedemdziesiąte piąte urodziny.

Wystawa otwarta jest w Miejskim Domu Kultury w Karwinie-Nowym Mieście do 30 marca. Wernisaż odbył się 21 lutego. W programie kulturalnym zaprezentowały się uczennice karwińskiej Podstawowej Szkoły Artystycznej im. Bedřicha Smetany.

O artyście plastyku Walterze Taszku mówił jego przyjaciel Ivan Šeiner. Skupił się m.in. na emocjach, jakie wywołują dzieła Taszka. Zwrócił uwagę na różnorodność tworzywa, które Taszek przerabia w sposób artystyczny. To oczywiście drewno, ale też metal, szkło, glina, plastik, materiały tekstylne, a nawet np. części instrumentów muzycznych.

Ważnym tematem dzieł Taszka, również graficznych, jest region, z którym związany jest emocjonalnie. Šeiner przypomniał, że największe prace plastyczne Taszka nie mogły zostać zaprezentowane na wystawie, są to bowiem dzieła stanowiące stały element dekoracji wnętrz, np. w karwińskiej Polskiej Szkole Podstawowej, Podstawowej Szkole Artystycznej, Bibliotece Regionalnej.

Również w plenerze podziwiać można prace Waltera Taszka. Jest autorem rzeźb bohaterów mitologii Słowian, które stanęły w kąciku zabaw dla dzieci w karwińskim Parku Boženy Němcovej. Na frysztackim rynku od 1995 roku w okresie świąt Bożego Narodzenia instalowana jest stajenka jego autorstwa, w której postacie przyodziano w stroje regionalne.

Šeiner wymienił też główne motywy występujące w twórczości Taszka. Wiele głębokich, poszukujących prac, w których uważny odbiorca dostrzeże rozważania o sprawach życia i śmierci, powstało w oparciu o przeżywane przez artystę dzieła teatralne i muzyczne. Bodźcem, który często motywował plastyka do działań artystycznych, była kobieta. Jego prace przedstawiają jednak kobiety nie jako obiekt erotyczny, ale jako uduchowione madonny.

– Jest realistą z idealistycznym sercem, z uczuciem i delikatnością. To człowiek wrażliwy i piękny – podsumował Šeiner, żartując jednocześnie, że Walter Taszek powinien znaleźć się wśród zabytków dziedzictwa kulturowego.

Walter Taszek urodził się 17 lutego 1942 roku w Dąbrowie, ale od wielu lat związany jest z Karwiną. Jest absolwentem kierunku ceramiki użytkowej i dekoracyjnej w Państwowej Szkole Rzemiosła Artystycznego w Uherskim Hradziszczu. Pracował w reklamie, od 1991 roku prowadził własną firmę.

W latach sześćdziesiątych był jednym z założycieli grupy karwińskich plastyków Parazol. W 1971 roku został członkiem Sekcji Literacko-Artystycznej Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Czeskim Cieszynie.

Później działał w Polskim Stowarzyszeniu Artystów Plastyków w Republice Czeskiej. Nadal aktywnie uczestniczył w zaolziańskich plenerach i wystawach. W 2012 roku został laureatem Srebrnych Spinek, nagrody przyznawanej przez konsula generalnego RP w Ostrawie za osiągnięcia na polu kultury.

Jego prace znajdują się w zbiorach miasta Karwiny, w muzeum w Bielsku-Białej, w Stonawie, Gnojniku, Hawierzowie, na Kozubowej, w licznych zbiorach prywatnych. Był inicjatorem karwińskich plenerów na rynku i salonów artystycznych, uczestnikiem wielu plenerów i wystaw w kraju i za granicą, m.in. w Polsce, ale też na Słowacji czy Węgrzech, w Niemczech, Szwajcarii, nawet w Japonii i Stanach Zjednoczonych.

CR

Tagi: , , , , ,

Komentarze

Czytaj również


Benefis Karola Suszki

REKLAMA Cafe Muzeum
REKLAMA Dozynki slaskie
Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

Website Security Test