CIESZYN / Ewangelicki Kościół Jezusowy w Cieszynie zwyciężył w grudniowym internetowym głosowaniu na Znak Dziedzictwa Europejskiego. Głosowanie odbyło się na stronach Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP w ramach wstępnej selekcji kandydatów na szczeblu krajowym. Ostateczną decyzję, które dwa obiekty staną się oficjalnymi polskimi kandydatami do otrzymania Znaku Dziedzictwa Europejskiego w edycji 2017, podejmie specjalnie w tym celu powołany Komitet ds. Znaku Dziedzictwa Europejskiego.

Ewangelicki Kościół Jezusowy w Cieszynie jest największym kościołem ewangelickim w Polsce. Liczący ponad trzysta lat kościół stojący na wzgórzu nad miastem wzniesiony jest na planie krzyża z półkoliście zamkniętym prezbiterium, po bokach na przedłużeniu galerii mieści się prostokątna kaplica pogrzebowa i chrzcielnica. Wewnątrz znajdują się trzypiętrowe galerie w formie naw bocznych.

Znak Dziedzictwa Europejskiego jest wyróżnieniem przyznawanym obiektom dziedzictwa kulturowego, które odegrały szczególną rolę w kształtowaniu historii i kultury Europy lub rozwoju wartości stanowiących fundament integracji europejskiej. Obiektom, które mają silną europejską wartość symboliczną i podkreślają wspólną historię Europy i budowania Unii Europejskiej oraz europejskie wartości i prawa człowieka będące fundamentem procesu integracji europejskiej.

Ogólnym celem Znaku Dziedzictwa Europejskiego jest wzmocnienie u obywateli europejskich, w szczególności u młodych ludzi, poczucia przynależności do Unii Europejskiej w oparciu o wspólne wartości i elementy europejskiej historii i dziedzictwa kulturowego, a także uznanie walorów różnorodności krajowej i regionalnej oraz wzmocnienie wzajemnego zrozumienia i dialogu międzykulturowego.

Tagi: , , ,

Komentarze

Czytaj również

REKLAMA Cafe Muzeum
REKLAMA Gorolski Święto
Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

Website Security Test