TRZYNIEC / Pomimo siarczystego mrozu w sobotę wyruszył z rynku TGM w Trzyńcu Orszak Trzech Króli, choć tym razem królowie wybrali się na piechotę.

Kacper, Baltazar i Melchior dotarli do domu kultury Trisia, gdzie złożyli pokłon Świętej Rodzinie i przekazali dary – mirrę, kadzidło i złoto. Kolędy i pieśni bożonarodzeniowe śpiewały schole działające przy trzynieckiej katolickiej parafii. Zebranych przywitali proboszcz František Vrubel, pastor Michal Klus oraz wiceburmistrz Radim Kozlovský.

Orszak Trzech Króli, który zorganizował trzyniecki Caritas (Charita Třinec) wspólnie z trzynieckim ratuszem, równocześnie przypomniał, że na terenie całej Republiki Czeskiej przebiega Zbiórka Trzejkrólowa. 

Tagi: , , ,

Komentarze

Czytaj również

Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

Website Security Test