CZESKI CIESZYN-CENTRUM / Bogate w wrażenia artystyczne okazało się czwartkowe popołudnie 29 grudnia w Domu PZKO przy ul. Bożka w Czeskim Cieszynie, anonsowane skromnie przez organizatora, którym było Miejscowe Koło Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego Czeski Cieszyn-Centrum, jako spotkanie świąteczne z kolędami. Wykonawcy zaprezentowali o wiele szerszy wachlarz utworów.

Uczestników spotkania przywitała i zaznajomiła z programem prezes Miejscowego Koła PZKO Czeski Cieszyn-Centrum Małgorzata Rakowska. A rozpoczęto baśniowo od Andersena, którego przedstawiła Halina Paseková. Później zaś Ewa Sikora przypomniała wiersz Wandy Chotomskiej o Chopinie.

Wykonawcą pierwszej część koncertu był zespół Godulan-Ropica. To chór mieszany gnojnickiego obwodu PZKO, w ubiegłym roku obchodził swoje 65-lecie. Jego dyrygentem jest prof. Alojzy Suchanek. Zespół skupia śpiewaków z kilku miejscowości, a nie tak dawno dołączyło do niego także dziesięciu chórzystów Harfy.

Chór mieszany Harfa, który działał w czeskocieszyńskim Kole PZKO i nawiązywał do przedwojennej jeszcze tradycji śpiewaczej w tej miejscowości, z powodu braku głosów zakończył swoją działalność. Przez wiele lat prowadził Harfę Alojzy Kaleta, który był też dyrygentem chóru Godulan-Ropica.

Harfa w ostatnich latach występowała pod batutą Tomasza Piwki, kierownikiem organizacyjnym była Ewa Sikora. Po rozwiązaniu zespołu osoby chcące nadal śpiewać w chórze zasiliły szeregi Godulana-Ropicy, który swoje próby ma w pobliskiej Ropicy. Jeśli więc z tych zdarzeń można wysnuć nowe pozytywne treści, to jest to na pewno zacieśnienie współpracy Kół PZKO i nawiązanie nowych przyjaźni.

To właśnie z inicjatywy chóru Harfa przed kilkunastoma laty rozpoczęto organizowanie w Kole PZKO Czeski Cieszyn-Centrum corocznych spotkań kolędowych. Tegoroczne spotkanie świąteczne nawiązało do tej tradycji. I okazało się sukcesem, bo ilość uczestników miło zaskoczyła organizatorów.

Chór Godulan-Ropica wykonał nie tylko tradycyjne kolędy, do śpiewania których dyrygent Alojzy Suchanek zachęcił całą salę. Rozpoczął od pieśni pochwalnej, zakończył tematyką patriotyczną, jednak przeważająca część repertuaru miała charakter religijny, bożonarodzeniowy.

Z życzeniami zdrowia i pomyślności zwrócił się do obecnych prof. Alojzy Suchanek, podkreślając, jak ważne jest, by myślą przewodnią stało się hasło „Uśmiechnij się”. Chórowi Godulan-Ropica na fortepianie akompaniował Tomasz Piwko, słowo wiążące należało tradycyjnie do Aurelii Szkuty.

Młodzi wykonawcy drugiej części koncertu całkowicie zawładnęli sercami słuchaczy, toteż gorąco dziękowała im potem prezes Małgorzata Rakowska za doznania artystyczne i ciekawe komentarze, które towarzyszyły utworom. Na fortepianie grał Andrzej Molin, śpiewał Ariel Zmuda.

Obydwaj pochodzą z Czeskiego Cieszyna. Andrzej Molin jest absolwentem Konserwatorium im. Janáčka w Ostrawie w grze na fortepianie, studiuje teorię muzyki na Wydziale Muzyki i Tańca AMU w Pradze. Ariel Zmuda jest absolwentem czeskocieszyńskiego Polskiego Gimnazjum oraz śpiewu solowego na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Ostrawskiego. Uczy śpiewu w Podstawowej Szkole Artystycznej w Trzyńcu, występuje też w Narodowym Teatrze Morawsko-Śląskim w Ostrawie.

Młodzi artyści zaprezentowali w trzech częściach kolędy, także mniej znane, w nowych, interesujących aranżacjach. Śpiewał Ariel Zmuda, akompaniatorem na fortepianie był Andrzej Molin. Sam Andrzej Molin dał natomiast koncert fortepianowy, wykonując utwory Witolda Lutosławskiego i Fryderyka Chopina.

Wieczór zakończyło wspólne śpiewanie kolęd, do dyspozycji były śpiewniki, do fortepianu zasiadł ponownie Andrzej Molin. A potem kontynuowano spotkanie świąteczne w formie towarzyskiej pogawędki, degustując przy tym świąteczne ciasteczka i kanapki cieszyńskie.

CR

Tagi: , , , ,

Komentarze

Czytaj również


#KTOTYJESTEŚ

REKLAMA Kapela Lipka
REKLAMA Uroczysta akademie

ZWROT TV

Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

Website Security Test