CIESZYN / W niedzielę 15 stycznia odbyło się spotkanie i wideokonferencja zespołów realizujących międzynarodowy projekt „Wiedza bez barier – innowacyjne metody nauczania osób dorosłych” dofinansowany z programu Erasmus+.

Spotkanie w Wydziale Zamiejscowym w Cieszynie Wyższej Szkoły Biznesu W Dąbrowie Górniczej poprowadziła dr Danuta Morańska, która m.in. demonstrowała i omawiała budowę i zasady działania platformy e-learningowej.

Zespół PZKO w składzie Anna Piszkiewicz, Magdalena Ćmiel i Dawid Bielesz przedstawił swoje oczekiwania wobec przygotowywanych kursów języka polskiego, technologii informacyjnych i finansów. W dyskusji wzięły udział również zespoły z Litwy i Łotwy, z którymi rozmawiano za pośrednictwem wideokonferencji.

Ważnym elementem przyszłej zawartości merytorycznej kursów e-learningowych będą jednak wyniki wywiadów z ekspertami, które przeprowadzone zostaną w każdym z krajów partnerskich. Kolejnym etapem prac będzie tworzenie kursów przez zespół WSB, oczywiście przy współudziale partnerów. Na czele zespołu PZKO, który współtworzy kursy, stoi językoznawca, dr Ireneusz Hyrnik.

Magdalena Ćmiel

Tagi: , , ,

Komentarze

Czytaj również

Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

Website Security Test