CIESZYN / Nie tylko znany chyba wszystkim naszym Czytelnikom, wydawany przez PZKO Kalendarz Śląski opisuje Zaolzie. W Czeskim Cieszynie wydawany jest też dwujęzyczny „Evangelický kalendář – Kalendarz Ewangelicki”.

Jego redaktor ks. Janusz Kożusznik podkreśla, że przez wiele lat tutejszy ewangelicyzm był związany przede wszystkim z polskością, a polskość z ewangelicyzmem. Teraz proporcje się zmieniły, więcej jest więc tekstów czeskojęzycznych. Artykuły na temat naszego skrawka Małej Ojczyzny znajdziemy także w Kalendarzu Beskidzkim wydawanym przez Towarzystwo Miłośników Bielska-Białej i Podbeskidzia, a także Cieszyńskim.

Warto także sięgnąć po inne publikacje kalendarzowe wychodzące na Śląsku Cieszyńskim. W sumie jest ich dziewięć. I wszystkie zostały zaprezentowane podczas tradycyjnego już spotkania w Książnicy Cieszyńskiej, które zorganizowano 16 grudnia.

Za wspólnym stołem prezydialnym zasiedli więc redaktorzy wspomnianych już kalendarzy: Śląskiego, Beskidzkiego, Ewangelickiego, Cieszyńskiego, a także Kalendarza Miłośników Skoczowa, Goleszowskiego, Ustrońskiego, Kalendarza z Istebnej, Jaworzynki i Koniakowa oraz ewangelickiego wychodzącego na prawym brzegu Olzy. Krótko charakteryzowali swe publikacje streszczając, co Czytelnik w nich znajdzie.

W wielu z nich sporo jest artykułów z okazji 500-lecia Reformacji. Ale także relacji ze Światowych Dni Młodzieży, które są tak egzotyczne (np. Kalendarz z Istebnej, Jaworzynki i Koniakowa opisuje jak pochodzący z Trójwsi biskup pojawił się w Jaworzynce z grupą Eskimosów ze swej parafii w Kanadzie) że zaciekawić mogą każdego, nie tylko mieszkańców gminy, z której pochodzi autor relacji.

Warto też sięgnąć po te publikacje, by poznać miejscowości Śląska Cieszyńskiego, ich historię i ludzi ją tworzących.

(indi)

Komentarze

Czytaj również

REKLAMA Cafe Muzeum
REKLAMA Hadyna-zaproszenie

ZWROT TV

Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

Website Security Test