3 XI – Na spotkaniu Międzygeneracyjnego Uniwersytetu Regionalnego PZKO w Cz. Cieszynie Tomasz Piwko mówił na temat „Wolfgang Amadeusz Mozart”.img_1402

3-4 XI – W Domu Kultury Miasta Orłowej na XXI Wystawie Działalności Stowarzyszeń i Klubów swoje prace jako „Kolory jesieni” prezentowały członkinie Klubu Kobiet MK PZKO Orłowa-Lutynia.14581391_1125419027505894_996039967689879815_n_i

4 XI – W Teatrze Cieszyńskim w Cz. Cieszynie odbyła się polska premiera przedstawienia Sceny Bajka „Mały Książę” Antoine’a de Saint-Exupéry’ego w reżyserii Marii Míkovej.sbmalyksiaze

5 XI – Na tegorocznej edycji imprezy „Dwo w jednym miechu” w Jabłonkowie wystąpili gospodarze ZF Zaolzi oraz Zaolzioczek MK PZKO Jabłonków oraz zespół Drevár z Krasna nad Kysucą. Grała kapela Lipka, DJ Marian Waszut.img_1470

5 XI – MK PZKO w Gutach zorganizowało 12. spotkanie podożynkowe.

5 Polska Szkoła w Oldrzychowicach z okazji 110 lat budynku szkolnego przygotowała wystawę „Szkoła dawniej i dziś”.img_6733

5 XI – Podczas gali Tacy Jesteśmy gościnnie wystąpił Maciej Maleńczuk. Nagrodę Złoty Jestem zdobył charytatywny pokaz mody Kwiat Morwy, organizowany przez uczniów Polskiego Gimnazjum im. J. Słowackiego w Czeskim Cieszynie. Publiczność przyznała nagrodę Polskiemu Chórowi Mieszanemu Collegium Canticorum, który w tym roku obchodzi 30-lecie.tacy2016-9596_i

5 XI – W Hawierzowie odbyły się obchody 105-lecia błędowickiej Polskiej Szkoły Podstawowej.jubpspbled_1327_kcz_i

5-6 XI – Zespół Teatralny im. Jerzego Cienciały MK PZKO Wędrynia pod kierownictwem Janusza Ondraszka zaprosił na przegląd amatorskich zespołów teatralnych Melpomeny. Wystąpiły zespoły pezetkaowskie MK Wędrynia, Milików-Centrum, Jasienie, Niebory, Nydek oraz Polski Teatr Ludowy z Lwowa i Teatr Reduta Śląska Chorzowskiego Centrum Kultury.melpomeny7691

6 XI – Członkowie MK PZKO Trzycież i Trzanowice pojechali na wycieczkę do Polski. Zwiedzili Chlebową Chatę w Górkach Małych.dsc02339

8-12 XI – W Teatrze Cieszyńskim w Cz. Cieszynie przebiegał 16. Festiwal Teatrów Moraw i Śląska.

10 XI – W Drzewiónce na Fojstwiu w Mostach k. Jabłonkowa odbył się wernisaż wystawy Zbigniewa Kubeczki „Ekslibrisy i linoryty”, organizatorem było Góralskie Centrum Informacji Turystycznej.

10 XI – MK PZKO Czeski Cieszyn-Centrum zorganizowało wycieczkę do Muzeum Beskidzkiego we Frydku-Mistku oraz do wytwórni Marlenka.

10 XI – W auli Polskiego Gimnazjum w Cz. Cieszynie odbyło się zorganizowane przez Centrum Pedagogiczne dla Polskiego Szkolnictwa Narodowościowego spotkanie z Anną Dziewanowską, prawnuczką Henryka Sienkiewicza, i wnukiem pisarza Juliuszem Sienkiewiczem z okazji zakończenia Roku Sienkiewicza na Zaolziu.img_1386

10 XI – W Cz. Cieszynie odbyło się Wielkie (Sienkiewiczowskie) Dyktando nad Olzą z udziałem nauczycieli polskich szkół na Litwie i prawnuczki Henryka Sienkiewicza Anny Dziewanowskiej. Organizatorem było Centrum Pedagogiczne dla Polskiego Szkolnictwa Narodowościowego.img_1526

11 XI – W Polskim Gimnazjum w Cz. Cieszynie odbyły się eliminacje centralne Konkursu Recytatorskiego Kresy 2016. W finale w Białymstoku Zaolzie reprezentują zwyciężczynie najstarszej kategorii Katarzyna Stonawska i Aleksandra Wania.img_1605

11 XI – Gośćmi Wieczornicy Sienkiewiczowskiej, widowiska w wykonaniu uczniów PSP w Jabłonkowie, byli potomkowie Henryka Sienkiewicza – prawnuczka Anna Dziewanowska i wnuk Juliusz Sienkiewicz.sienkiewicz-jablonkow-22

12 XI – MK PZKO w Karwinie-Frysztacie zorganizowało koncert jubileuszowy swojego chóru żeńskiego Kalina z okazji jego 35-lecia. W programie w Domu Przyjaźni wystąpił też ZR Błędowice MK PZKO Hawierzów-Błędowice, a gwiazdą wieczoru był polski piosenkarz Andrzej Rosiewicz.img_1604

12 XI – Chór mieszany Hasło MK PZKO Skrzeczoń obchodził 90-lecie istnienia. W szkole muzycznej w Boguminie oprócz zespołu jubilata wystąpił chór męski Gorol MK PZKO w Jabłonkowie.img_1897

12 XI – MK PZKO w Ligotce Kameralnej zaprosiło do Domu Kultury na przedstawienie teatru amatorskiego „1 + 1 = 3”.h1

12 XI – MK PZKO w Gródku zorganizowało „Tłoczyni kapusty”, w programie wystąpiła kapela Bukóń oraz okazyjny kabaret My. Do tańca grała grupa Paja Tequila.

12 XI – MK PZKO w Cierlicku-Kościelcu zaprosiło do Domu Polskiego Żwirki i Wigury na imprezę z okazji Święta Niepodległości „To dobre z Polski i Czech”. Wystąpiła grupa Noemiracles i Dominik Morcinek. Był konkurs jesiennych sałatek oraz wystawa z okazji 1050-lecia Chrztu Polski.

12 XI – MK PZKO w Jasieniu zaprosiło na uroczystość jubileuszową z okazji 90-lecia budynku szkoły w Jasieniu oraz 60-lecia MK PZKO w Jasieniu.img_7127

12-13 XI – Klub Kobiet MK PZKO w Boconowicach przygotował w Domu Kultury wystawę „Czym chata bogata”.img_2030

13 XI – „Rodzinne spotkanie z Sienkiewiczem” odbyło się w MK PZKO w Bystrzycy. W programie była prelekcja Renaty Putzlacher „Sienkiewicz znany i nieznany”, głośne czytanie fragmentów dzieł i quiz na wesoło. Przygotowany był też przez Wandę Suszkę i Magdę Szmek specjalny program dla dzieci.

15 XI – W Konsulacie Generalnym RP w Ostrawie odbyła się uroczystość z okazji Święta Niepodległości Polski.img_7296

19 XI – Na Spotkaniu przy Małej Czarnej w Domu Robotniczym w Suchej Górnej, zorganizowanym przez ZPiT Suszanie MK PZKO Sucha Górna, oprócz Suszan wystąpili aktorzy Sceny Polskiej Teatru Cieszyńskiego w Cz. Cieszynie, zaśpiewali piosenki przedwojenne. Do tańca grał DJ Roman Kriš.malaczarna7962

19 XI – MK PZKO w Mostach k. Jabłonkowa wraz z Katedrą Slawistyki Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Ostrawskiego zorganizowało w Domu PZKO w Mostach k. Jabłonkowa konferencję poświęconą setnej rocznicy śmierci cesarza Franciszka Józefa I. Wykładowcami byli Aleš Zářický, Józef Szymeczek, Mariusz Makowski, Jana Raclavská, Daniel Kadłubiec, Jan Karpiel-Bułecka.img_2130

19 XI – MK PZKO Trzyniec-Osiedle zaprosiło na tradycyjną Zabijaczkę, w programie wystąpił zespół trzynieckiej PSP Ondraszki, do tańca grał J. Młynek, gotował F. Kraus.

19 XI – W Teatrze Cieszyńskim w Cz. Cieszynie odbył się Koncert Jubileuszowy Polskiego Chóru Mieszanego Collegium Canticorum z okazji 30-lecia działalności.cc30lat-0683_i

19 XI – W XI Spotkaniach Śpiewaczych Chórów Parafialnych Śląska Cieszyńskiego Cantate Domino 2016 w kościele św. Marii Magdaleny w Cieszynie oprócz chórów z Polski zaśpiewał również chór mieszany Dźwięk MK PZKO w Karwinie-Raju oraz Ewangelicki Chór Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Karwinie-Frysztacie. Chór Dźwięk wystąpił jeszcze następnego dnia w Puńcowie.

19 XI – Musical „Królowa Śniegu” w reżyserii Aliny Ruckiej pokazali uczniowie PSP w Oldrzychowicach z okazji 110-lecia szkoły.

20 XI – Na spotkanie z poezją „Wiersze z Nydku i o Nydku” zaprosiło MK PZKO w Nydku. W programie był wykład Libora Martínka „Henryk Jasiczek i Nydek” oraz wiersze nydeckich poetek Anieli Kupiec i Ewy Milerskiej.poezja-w-nydku-2162

20 XI – MK PZKO w Jabłonkowie zaprosiło z okazji Roku Henryka Sienkiewicza do kina w ratuszu na film „Quo vadis”. Po seansie odbyło się w Domu PZKO spotkanie przy kawie.

22 XI – MK PZKO w Ostrawie zorganizowało spotkanie klubowe z dziennikarzem, poetą i publicystą Kazimierzem Kaszperem.

22 XI – W Domu ZG PZKO w Cz. Cieszynie odbył się koncert połączony z ogłoszeniem laureatów Konkursu Literackiego Miesięcznika „Zwrot”. W programie wystąpiła gimnazjalistka Magdalena Wania z zespołem. 22 prace autorów z Republiki Czeskiej, Polski, Słowacji i Niemiec oceniło jury w składzie Renata Putzlacher, Jacek Sikora i Halina Szczotka. Nagrodzone prace zaprezentowali Bogdan Kokotek i Anna Paprzyca.cf6a1597

22-23 XI – W Domu Narodowym w Cieszynie odbyły się przesłuchania ok. 200 recytatorów, uczestników XIII Konkursu Gwar „Po cieszyńsku po obu stronach Olzy”. W jury zasiedli Jadwiga Wronicz, Jadwiga Palowska, Adam Cekiera i Leszek Richter.img_2684

24 XI – W kawiarni literackiej Avion w Cz. Cieszynie odbyła się promocja nowego „Kalendarza Śląskiego”, wydanego przez ZG PZKO pod redakcją Izabeli Kraus-Żur.img_2867

24 XI – W Cz. Cieszynie odbyło się posiedzenie Rady Przedstawicieli Kongresu Polaków.rada-przedstawicieli-063

25 XI – MK PZKO Trzyniec-Kanada zaprosiło na ,,Spotkanie z Henrykiem Sienkiewiczem”, o pisarzu mówiła Irena Małysz.

25-26 XI – MK PZKO Orłowa-Lutynia zorganizowało wystawę dekoracji jesiennych i wieńców adwentowych, połączoną ze świniobiciem. Towarzyszyła jej wystawa fotografii z działalności MK. W programie wystąpili uczniowie szkoły.orlowalutyniawystawa8102

25-27 XI – MK PZKO w Jabłonkowie zorganizowało w Domu PZKO Kiermasz Książki Polskiej. Klub Kobiet przygotował ciastka i pierniki świąteczne.wystawa-ks-pol-wystawa-ks-pol-img_1644

26 XI – Na Spotkanie z Henrykiem Sienkiewiczem w wykonaniu Marii Sztwiertni i Leona Kasprzaka podczas Jesiennego Wieczoru Świetlicowego zaprosiło MK PZKO w Rychwałdzie.rychwald8167

26 XI – Jesienne Spotkanie odbyło się w MK PZKO Milików-Pasieki.

26 XI – MK PZKO Cz. Cieszyn-Centrum zorganizowało VII Barbórkowy Turniej Ringo Drużyn Trzyosobowych PZKO. Wygrała drużyna MK PZKO Karwina-Frysztat, druga była drużyna MK Cz. Cieszyn-Osiedle, trzecia MK Stanisłowice.dsc_7860_i

26 XI – Scena Polska Teatru Cieszyńskiego w Cz. Cieszynie zaprosiła na premierę „Pani z morza” Henrika Ibsena w reżyserii Pavla Ondrucha.panizmorza43

26 XI – Członkowie i sympatycy PTTS Beskid Śląski spotkali się w wędryńskiej Czytelni na dorocznym zakończeniu wycieczek pieszych i rowerowych.

27 XI – MK PZKO w Suchej Górnej zaprosiło do hali sportowej na 6. edycję turnieju tenisa stołowego. Wzięło w niej udział 47 zawodników.

Tagi:

Komentarze

Czytaj również

Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

Website Security Test