CZESKI CIESZYN / Dziś o godzinie 17.00 w auli Polskiego Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego odbędzie się listopadowe spotkanie Międzygeneracyjnego Uniwersytetu Regionalnego Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w RC. Tematem spotkania będzie geniusz muzyczny Wolfgang Amadeusz Mozart.

  W styczniu minęła 260. rocznica urodzin kompozytora, a w grudniu minie 225. rocznica jego śmierci. W. A. Mozart był człowiekiem o nieprzeciętnych, niczym nieskrępowanych, a dla wielu wręcz nadludzkich umiejętnościach muzycznych.

  Wykład poprowadzi Tomasz Piwko z Cieszyna z wykształcenia nauczyciel muzyki, chórmistrz i specjalista w zakresie emisji głosu; nauczyciel akademicki, animator życia muzycznego regionu cieszyńskiego, w tym również zaolziańskiego.

  Współpracuje z polskimi zespołami chóralnymi na Zaolziu, w chwili obecnej jest dyrygentem chóru mieszanego „Dźwięk” z Karwiny-Raju oraz chóru mieszanego „Sucha”. W roku 1998 wspólnie z Renatą Wdówkową, dyrektorem Podstawowej Szkoły Artystycznej im. Pawła Kalety założył Orkiestrę Kameralną Euroregionu Śląsk Cieszyński.

  Tagi: , , ,

   Komentarze

   Czytaj również


   #KTOTYJESTEŚ

   ZWROT TV

   Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

   Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

   Website Security Test