REGION / Dziś przed południem odbyło się pierwsze posiedzenie nowych władz wojewódzkich. Nowym hetmanem województwa na kolejne cztery lata został rektor VŠB-TU Ivo Vondrák.

Ivo Vondrák, który był jedynym kandydatem, zyskał poparcie 36 głosujących, 28 osób wstrzymało się od głosowania, a jeden z radnych głosował przeciwko.

Wybrano ośmiu zastępców hetmana, czyli o jednego więcej niż w ubiegłej kadencji. Pierwszym zastępcą hetmana został Lukáš Curylo, dyrektor Charity ČR, który będzie zarządzał kulturą i ochroną zabytków.

Zastępcą hetmana został też Polak Stanisław Folwarczny, obecny wiceburmistrz Czeskiego Cieszyna, który będzie się troszczył  o sprawy szkolnictwa i sportu.

W dalszej kolejności wybrano: Jaroslava Kanię kwestora Uniwersytetu Śląskiego w Opawie, który będzie odpowiedzialny za finanse, majątek i inwestycje, Jarmilę Uvírovą, która będzie odpowiedzialna za środowisko naturalne oraz rolnictwo, wiceburmistrza Krnova Jana Krkoškę, który odpowiedzialny będzie za rozwój regionalny, ruch turystyczny oraz fundusze europejskie. O służbę zdrowia dbać będzie Martin Gebauera, zaś o sprawy socjalne Jiří Navrátil.

Tagi: , , ,

Komentarze

Czytaj również

Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

Website Security Test