Pozdrowienia ze Stonawy,

potrzebuję przetłumaczyć: Ve Stonavě se stavějí komunitní byty pro seniory.

Nie znalałem w słownikach ani w Internecie, dziękuję za pomoc

P.Ż.

Szanowny Panie,

w zasadzie nie powinienem się zajmować w Pogotowiu Językowym tłumaczeniami, pozwolę sobie jednak na wyjątek, chodzi bowiem raczej o poszukiwanie odpowiednika polskiego.

Od razu też powiem, że nie znajduję odpowiednika w języku polskim, ponieważ na razie nie znalazłem również odpowiednika w rzeczywistości polskiej. Należy więc posłużyć się opisem tej rzeczywistości.

Zadałem sobie pytanie, jakie będą mieszkania dla seniorów, dlaczego komunitní. W Internecie znalazłem kilka tekstów dotyczących mieszkań i domów, w których pojawia się połączenie komunita seniorů. We wszystkich połączenie to występuje w znaczeniu ‚wspólnota, społeczność’. Kolejnymi synonimami mogłyby być: stowarzyszenie, zrzeszenie, zbiorowość, gmina.

Tłumacząc więc zdanie Ve Stonavě se stavějí komunitní byty pro seniory należy najpierw przedstawić, w jaki sposób odróżniają się te mieszkania od „zwykłych” mieszkań dla seniorów i co jest charakterystyczne dla wspólnoty seniorów.

Z uszanowaniem

Ireneusz Hyrnik

Szanowni Państwo, e-maile od Państwa publikowane są bez ingerencji w treść. Jedynie imię i nazwisko zostały zastąpione inicjałami. 

Jeśli macie wątpliwości, jak napisać coś poprawnie po polsku, piszcie do nas. Swoje zapytania możecie posyłać na adres pogotowie.jezykowe@zwrot.cz. Trafią one do polonisty Ireneusza Hyrnika, absolwenta Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Ostrawskiego, który postara się rozwiać wasze wątpliwości językowe.

Tagi:

Komentarze

Czytaj również

Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

Website Security Test