Polski Związek Kulturalno-Oświatowy w Republice Czeskiej wspólnie z Instytutem Politologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie organizują w najbliższy piątek i sobotę międzynarodową konferencję naukową pt. „Zaolzie jako wieloetniczny region historyczno-kulturowy. Doświadczenia koegzystencji i wyzwania na przyszłość”. Konferencja odbędzie się w siedzibie Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Konferencja przedstawi Zaolzie z wielu punktów widzenia. Jej celem jest próba bilansu ostatnich 100 lat w odniesieniu do stosunków polsko-czeskich na cieszyńskim pograniczu, do sytuacji politycznej, ekonomicznej i społeczno-kulturowej Polaków mieszkających od pokoleń na Zaolziu.

Organizatorzy oferują bogaty i różnorodny program. W piątek 28 października konferencję zainauguruje dziekan Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych UKSW Sławomir Zaręba, prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Longin Komołowski i prezes Zarządu Głównego PZKO Jan Ryłko.

Wykład wprowadzający wygłosi Tadeusz Siwek z Uniwersytetu Ostrawskiego. Później zaplanowane są dwa panele dyskusyjne, podejmujące m.in. temat Zaolzia w wielkiej i małej polityce w latach 1918-1989 oraz sytuacji na Zaolziu po 1989 r. pod kątem oczekiwań, nadziei, postulatów i związanych z tym przemian tożsamości społeczności polskiej na Zaolziu.

W drugim dniu konferencji, w sobotę 29 października, otwarcia obrad dokona m.in. Janina Sagatowska, Senator RP, Przewodnicząca Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą Senatu RP.

Pierwszy z paneli poświęcony będzie działaniom w zakresie animacji życia społeczno-kulturalnego oraz zachowania polskiego dziedzictwa kulturowego na Zaolziu w kontekście polsko-czeskiej współpracy transgranicznej. Swoimi doświadczeniami i spostrzeżeniami na ten temat podzielą się przedstawiciele Miejscowych Kół PZKO oraz Sekcji Zarządu Głównego PZKO.

Z kolei w drugim z paneli dyskutowana będzie kwestia Polonii i Polaków za granicą jako integralnego elementu polskiej wspólnoty narodowej i jej miejsca w polskiej polityce zagranicznej. Wystąpią w nim m.in. Mikołaj Falkowski (Prezes Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”), Longin Komołowski (Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”), Romuald Łanczkowski, (Dyrektor Biura Polonijnego Kancelarii Senatu RP), Jan Ryłko (Prezes, Polski Związek Kulturalno-Oświatowy w Rep. Czeskiej), Janina Sagatowska (Senator RP, Przewodnicząca Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą Senatu RP), Wojciech Tyciński (Zastępca Dyrektora, Departament Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą MSZ RP).

Konferencja będzie też okazją do przedstawienia w Warszawie żywej kultury Polaków z Zaolzia. Dla jej uczestników i szerokiej publiczności zaśpiewa Noemi Macura z zespołem Noemiracles, zatańczy Zespół Folklorystyczny Bystrzyca (MK PZKO Bystrzyca), zagra teatrzyk GAPA 2 (MK PZKO Niebory).

Wydarzenie zostanie ponadto wzbogacone przez prezentację dwu wystaw poświęconych miesięcznikowi „Zwrot” i Festiwalom PZKO, centralnej imprezie związkowej z ponad 60-letnią tradycją.

Konferencja będzie też okazją do zapoznania się z dorobkiem wydawniczym PZKO. Atrakcyjnie zapowiadają się warsztaty rękodzielnicze prowadzone przez wytwórców posiadających certyfikat „Górolsko Swoboda produkt regionalny®” i doświadczone lektorki z Sekcji Kobiet Zarządu Głównego PZKO oraz degustacja tradycyjnej kuchni Śląska Cieszyńskiego.

Będzie więc wyjątkową okazją do zapoznania się z bogactwem dziedzictwa kulturowego regionu leżącego na polsko-czesko-słowackim pograniczu.

Zdjęcie ilustracyjne – Festiwal PZKO, jedna z największych imprez PZKO

Tagi: , , , , ,

Komentarze

Czytaj również

Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

Website Security Test